01.11.2017

Dobrovolní hasiči mají za sebou náročný víkend

V neděli 29. 10. 2017 zasáhl celé území České republiky extrémní vítr. Tento vítr se bohužel nevyhnul ani Liberecku a území města Liberce.

 

Již v pátek ČHMÚ vyhlásil výstrahu, která byla rozeslána cestou SMS kanálu všem zaregistrovaným občanům a dále zveřejněna různými dostupnými prostředky. Opatření byla přijata i ze strany záchranných složek. Profesionální, ale i naši dobrovolní hasiči byli uvedeni do pohotovosti a připravovali se na možnost zvýšeného počtu výjezdů.

V průběhu neděle, tak jak vítr nabíral na síle, začali podle požadavků KOPIS HZS naše jednotky vyjíždět k jednotlivým zásahům. Postupně bylo povoláno všech 8 městských jednotek, které průběžně zasahovaly po celý den v různých částech města. Některé jednotky vyjížděli ještě v průběhu pondělí, kdy se prováděly nebo dokončovaly zásahy, které nebylo možno provést z bezpečnostních důvodů v neděli. Nejčastěji se jednalo o odstranění vyvrácených a popadaných stromů, utržené střechy, ale i čištění vodních toků, označování nebezpečných prostorů a monitoring situace. Jedním z nejnáročnějších zásahů byla pomoc při zajištění poškozené střechy v areálu nemocnice v Liberci, ale i odstraňování stromů opřených o domy, popadaných na elektrické vedení, automobily apod. Jednotlivé výjezdy se měnily díky extrémní situaci mnohdy v několik souběžných zásahů, které bylo nutno provést, aby se jednotka vůbec dostala na místo určení.

Za celý den bylo jednotkami provedeno celkem 87 zásahů: z toho 16 zásahů JSDH Krásná Studánka (řezání stromů, úklid materiálu, monitoring), 7 zásahů JSDH Horní Hanychov (uvolnění vodního toku, řezání stromů, zajištění poškozené střechy, monitoring), 9 zásahů JSDH Pilínkov (řezání stromů, monitoring), 11 zásahů JSDH Vratislavice nad Nisou (monitoring, řezání stromů, provádění uzávěry prostoru), 14 zásahů JSDH Karlinky (řezání stromů, monitoring), 16 zásahů JSDH Růžodol I (řezání stromů, zajištění poškozené střechy, monitoring), 11 zásahů JSDH Vesec (řezání stromů, provádění uzávěry prostoru, zajištění poškozené střechy, monitoring), 3 zásahy JSDH Machnín (čištění vodního toku, řezání stromů, monitoring).

 

Nastavení cookies