29.06.2016
Ing. Jan Gardoň

Jednotky SDH pomáhaly

Liberecké jednotky dobrovolných hasičů pomáhaly

Po silné bouřce, která zasáhla v sobotu 25. 6. 2016 Liberecko řešili hasiči v Libereckém kraji přes 100 událostí K prvním událostem začali vyjíždět po 16. hodině a jednalo se především o popadané stromy a čerpání vody ze zatopených objektů. Celkový počet zásahů byl nakonec mnohem vyšší, protože po cestě k jedné nahlášené události mnohdy zasahovali i vícekrát. Na řešení nahlášených událostí se podílely i jednotky SDH statutárního města Liberce.

Jednotka SDH z Vratislavic nad Nisou vyjížděla na pokyn operačního důstojníka ke spadlému stromu v ulici Jizerská u hotelu Orion. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum. Poté pomocí motorové pily uvolnila komunikaci a zbytek kmene zajistila pomocným lanem proti sesunu. Cestou zpět z místa události provedla odstranění dalšího stromu zasahujícího do komunikace v ulici Jizerská, a to opět odřezáním větví a rozřezáním kmene.

Jednotka SDH z Vesce vyjížděla na pokyn operačního důstojníka ke stromu, který spadl na 
3 osobní vozidla, jednotka provedla rozřezání stromu a odklizení dřeva. Dalším zásahem bylo opět odstranění stromu spadlého na pergolu, kde byla zagarážována 2 osobní vozidla. I třetí zásah byl na spadlý strom, tentokrát na parovod, jednotka opět provedla rozřezání stromu
a odklizení dřeva z paorvodu.

Jednotka SDH z Karlinek na žádost MML vyjela k odstranění stromu z komunikace v ulici Barvířská - cyklostezka. Za použití motorové řetězové pily byl strom odstraněn a stezka uvolněna. Při průjezdu ul. Irkutská byl zjištěn další strom přes komunikaci. Po nahlášení na KOPIS jednotka zahájila jeho odstraňování. Pro komplikovanost zásahu byla přivolána jednotka HZS a později i technický kontejner pro zabezpečení stromu proti pádu. Velení zásahu bylo předáno veliteli z HZS LK. Po odstranění stromu se jednotky vrátily zpět na základny. Při cestě na základnu v ulici Volgogradská narazila jednotka na další spadlé stromy přes komunikaci. Po odstranění těchto překážek na komunikaci se jednotka vrátila na základnu.
Při dalším zásahu v ulici České mládeže po zhodnocení situace byla jednotkou zhotovena protipovodňová zídka.

Jednotka SDH z Růžodolu I. vyjížděla na pokyn operačního důstojníka na pomoc při likvidaci
odchlíplé fasády ve výšce 10m v Revoluční ulici.Jednotka po příjezdu na místo ulici uzavřela, aby bylo možno ustavit techniku a následně pak ve spolupráci s HZS LK provedla odstranění nebezpečné části omítky hrozící dalším padáním. Místo bylo před odjezdem označeno
v nebezpečném prostoru vytyčovací páskou. Další zásahy jednotka provedla v ulicích Sáňkařská a Seniorůkde odstranila celkem 3 stromy spadlé přes komunikace. V ulici Volgogradská jednotka po příjezdu na místo provedla pomocí kalového čerpadla odčerpání vody z přízemních prostorů hotelu. Další čerpání bylo hlášeno v ulici Generála Píky, kde voda ve sklepě dosáhla výšky 20 cm. Jednotka zde provedla pouze vyčištění odpadu a voda následně odtekla sama.

Jednotka SDH z Krásné studánky vyjížděla na pokyn operačního důstojníka k odstranění popadaných stromů v ulicích Dr. Milady Horákové, Košické a Sportovní v Doubí kde navíc jednotka prováděla průzkum v okolí, ale nebyla zjištěna žádná další mimořádná událost, proto se jednotka posléze vrátila na základnu.

Ilustrační foto

 

 

 

Nastavení cookies