13.03.2018

Liberecká přehrada posloužila k odborné přípravě dobrovolných hasičů

Nezvyklý pohled se v neděli naskytl lidem, kteří se vydali na procházku k přehradě v Liberci. V prostoru pláže na zamrzlé vodní hladině trénovali dobrovolní hasiči z Liberce a jednotka drážních hasičů.


V rámci pravidelné odborné přípravy nacvičovali pod vedením členů Vodní potápěčské a záchranné služby Liberec použití různých prostředků z výbavy hasičských vozidel, vhodných k záchraně osob, které se propadnou ledem do vody. Na čtyřech pracovištích si hasiči prakticky vyzkoušeli samovyproštění, vyproštění osoby pomocí záchranné smyce, požární hadice, házecího pytlíku, použití barelu na laně, požárního žebříku a osobní záchranu v případě, kdy osoba již nekomunikuje a není schopna spolupráce.

Mimo vlastní záchrany byla procvičována komunikace s postiženým, vzájemná součinnost mezi zachráncem a týmem na břehu. Důraz byl kladen také na správnou lanovou techniku a dodržování bezpečnostních zásad.

V minulém týdnu došlo k razantnímu oteplení a tím i k poměrně masivnímu odmrzání ledových ploch což sebou přináší zvýšené riziko při pohybu na těchto plochách. Každoročně dochází k mnoha případům propadnutí ledem, s mnohdy fatálními následky. Nejinak tomu bylo i letos. Jenom za posledních 14 dnů, došlo k minimálně 7 případům, kdy hasiči vyjížděli k záchraně osob na zamrzlé vodní plochy. Bohužel v jednom případě propadnutí skončilo smrtí a utonulá osoba byla nalezena až po pěti dnech policejními potápěči.

Mějte tedy neustále na paměti, že pohyb po zamrzlé vodní ploše sebou nese zvýšené riziko nehody. Následná záchrana na ledu je natolik specifická činnost, že zde více než kde jinde platí - i díky malé chybě se velmi rychle ze zachránce může stát zachraňovaný!

Co dodržovat při pohybu na ledu a co dělat pokud k nehodě dojde:

 1. V žádném případě nevstupujte na led o tloušťce menší než 16 cm a v místech, kde není možnost případné pomoci při propadnutí!
 2. Dbejte co nejvyšší opatrnosti zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, v místech vyústění kanalizace, kde jsou vyšší teploty vody a v místech, kde je led znečištěn.
 3. Nikdy nevstupujte na ledovou plochu, pokud je patrné její porušení, nebo je propadlá z důvodu kolísání vodní hladiny. 
 4. Po ledové ploše se nikdynepohybujte ve větších skupinách.
 5. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dodržujte mezi osobami vzdálenost min. 5m.
 6. Zatížení ledu rozložte na co největší plochu, (použijte lyže, sněžnice, sáně, dětské boby, prkna, desky apod.).
 7. Vybavte se osobními záchrannými pomůckami například tzv. Ice Picks (ledové bodce). Tato pomůcka nám umožní, v mnoha případech, takzvané samovyproštění.
 8. Pokud přeci jenom dojde k propadnutí, snažte se zachovat klid. Na sebezáchranu máte pouze omezený čas - několik minut.
  - v případě, že okraj ledu je dostatečně silný snažte se dostat co největší plochu vrchní části těla na led a potom se tzv. válením sudů odkulit dostatečně daleko od místa propadu
  - ke břehu se vracejte vždy stejnou cestou (pokud vás led unesl při cestě tam, unese Vás
  i zpět)
  - pokud se led dále láme, snažte se tzv. prolámat co nejkratší cestou ke břehu nebo místu s dostatečnou tloušťkou ledu k samovyproštění nebo přiblížení zachránce
  - v ledové vodě dochází k velmi rychlé ztrátě tělesného tepla, což znamená, že po velmi krátké době nebudete již schopni např. uchopit záchranné lano ani komunikovat
  - vždy se snažte dát o sobě vědět například křikem, máváním -ostatní nemusí zaznamenat, že máte problém
 9. Při samotné záchraně osob z ledové vody dodržujte:
  - vždynejdříve uvědomte složky IZS (Integrovaný Záchranný Systém) nejlépe na lince 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání) případně 150 (Hasičský záchranný sbor), 155 (Zdravotnická záchranná služba), 158 (Policie České republiky), 156 (Městská policie)
  - k okraji propadlého ledu se přibližujte opatrně s maximálním ohledem na svoji vlastní bezpečnost a s využitím co největší plochy (plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel)
  - při záchraně buďtevždy jištěni ze břehu (např. upoutáním na laně). Pokud není možno zachránce zajistit, vyčkejte příjezdu záchranných složek a pokuste se pouze zachraňovanému předat prostředek, který zabezpečí jeho setrvání na hladině
  - po vytažení postiženého z vody zajistěte jeho základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci. Pokud je to možné přemístěte ho do tepla, zbavte jej mokrého oděvu a zabalte do suchého. Vyčkejte příjezdu záchranných složek.

Pohyb po zamrzlé hladině jakéhokoliv vodního díla vyžaduje respekt a dodržování, alespoň základních pravidel bezpečnosti. Pokud tato pravidla budeme, dodržovat užijeme si krásné chvíle, bez toho, aby se z nás stali nedobrovolní otužilci a z ostatních zachránci.

 

Nastavení cookies