29.09.2020

Téměř sto lidí se připojilo ke Světovému úklidovému dni

V polovině září se přibližně stovka dobrovolníků z řad jednotlivců, firem i zaměstnanců magistrátu zapojila v Liberci do Světového úklidového dne, který v rámci České republiky koordinovala oblíbená akce Ukliďme Česko.

Statutární město Liberec se opět zapojilo do Světového úklidové dne, který byl v letošním roce stanoven na 19. září. Ze strany města byly připraveny potřebné úklidové prostředky a zajištěn odvoz dobrovolníky nasbíraného odpadu. Město Liberec se do těchto republikových i světových úklidových akcí zapojuje již dlouhodobě se vzestupnou tendencí účastníků. Bohužel letošní rok výrazně narušila pandemie koronaviru Covid-19, která zamezila větší účasti lidí. I z toho důvodu byla účast výrazně menší než v roce minulém. To nic nemění na tom, že každý dobrovolník se počítá a u sběru odpadu dvojnásob. Bezmála sto dobrovolníků z řad jednotlivců, firem i pracovníků magistrátu dokázala během několika dní odstranit z veřejného prostoru přibližně tunu odpadu včetně jedné menší letité skládky pneumatik. K tomu lze připočítat půl tuny, kterou vysbíralo několik odvážlivců na jaře, kteří se i přes zrušení republikové akce Ukliďme Česko, rozhodli úklidu zúčastnit. Pozitivem je, že se za dlouhodobou dobrovolnou činnost podařilo zlikvidovat mnoho starých černých skládek a případné novější jsou poměrně rychle odstraňovány. Negativem je pak velký výskyt zejména drobného odpadu v podobě sáčků, pet lahví nebo plechovek či krabiček od cigaret. Znovu tedy apelujeme na obyvatele města, aby dbali na čistotu svého okolí a životního prostředí, ve kterém žijí a pohybují se v něm. Možností, jak řádně odevzdat odpad je spousta a hodit jej na zem to rozhodně není správné řešení. Využívání sběrného dvora, velkoobjemových kontejnerů, mobilního svozu velkých elektrospotřebičů, odpadu ze zeleně či nebezpečného odpadu, nádob na tříděný i směsný odpad nebo odpadkových košů povede ke zlepšení stavu veřejného prostoru.

Děkujeme všem svědomitým občanům a nyní zejména dobrovolníkům z následujících skupin:

DB Schenker

Návrat o.p.s.

Pracovníci odboru životního prostředí

Skupina „Geocaching“

Skupina Králův Háj

Skupina Perštýn

Skupina Rušička

Trash Hero Liberec

Jak vypadaly podobné akce v uplynulých letech:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018 Jaro

Rok 2019

Nastavení cookies