09.03.2023
Iva Juhasová DiS.

ZMĚNY V PROVOZU STAVEBNÍHO ARCHIVU

ZMĚNY V PROVOZU STAVEBNÍHO ARCHIVU

Z důvodu dlouhodobé nemoci je provoz stavebního archivu omezen.

Aktuální běžný provoz stavebního archivu

V roce 2022 byly zahájeny zásadní změny provozu stavebního archivu v historické budově liberecké radnice. Změna je vyvolána z části i novým stavebním zákonem, ale především potřebou archiv zefektivnit a připravit na neustále odkládanou plnou digitalizaci stavebního řízení. I proto byl hlavní stavební archiv (ve skutečnosti se nejedná o klasický archiv, ale formálně je to spisovna stavebního úřadu) organizační změnou Magistrátu města Liberec převeden do gesce odboru Stavební úřad, oddělení státního stavebního dozoru, které již před tím technicky zajišťovalo digitalizaci dokumentací pomocí velkoplošného skeneru.

ÚŘEDNÍ HODINY:     PONDĚLÍ          10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

                                    STŘEDA          10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

V ostatní dny je možno jen po předchozí telefonické dohodě s tím, že návštěvy budou sjednávány podle aktuálních kapacit pracoviště, neboť pracovníci se budou muset primárně věnovat maximální úsilí a čas dokončení reorganizace spisovny a procesního propojení se spisovou službou stavebního úřadu a zejména revize a uspořádání a digitalizace spisů.

Jednou ze zásadních změn je také zpřísnění podmínek nahlížení do spisů, respektive sjednocení podmínek nahlížení do spisů stavebního úřadu přímo na odboru Stavební úřad i ve spisovně, které se primárně řídí stavebním zákonem, sekundárně správním řádem a dalšími předpisy. Velmi laicky řečeno, spisovna stavebního úřadu („archiv stavebního úřadu“) není veřejnou čítárnou, kam může přijít kdokoliv a nahlížet do čehokoliv, ale o nahlížení do jakéhokoliv spisu stavebního úřadu (z principu neveřejného) je třeba požádat a současně prokázat právní důvod („oprávnění“) do spisu nahlédnout.

To znamená, že nahlížení do spisu může být stavebním úřadem zamítnuto, nebudou-li dostatečně prokázány právní důvody žadatele k nehlédnutí do spisu či jeho části. Proto ve vašem zájmu a pro urychlení doporučujeme si nahlížení domluvit VŽDY předem na tel.č. 485 243 785, neboť osobní návštěva v mnoha případech není vůbec nutná.

Při splnění všech zákonných podmínek je možno do již digitalizovaných spisů nahlížet „dálkově“

 

Nastavení cookies