04.10.2021

Aktivní kontroly stavenišť

Informace o specifických a nových postupech stavebního úřadu při kontrolách novostaveb.

V minulých letech jsme vás informovali o aktivních kontrolách stavenišť rozestavěných rodinných domů se zaměřením na zabezpečení a označení staveniště, které se nyní systematicky zaměřují primárně na dvě prvotní fáze – založení stavby a dokončení hrubé stavby. Už tento postup byl (a stále je) v rámci ČR tak neobvyklý, že jsme se při kontrolách cítili jako Marťani, kteří se neočekávaně zjeví ve vaší kuchyni a proto jsme ve spolupráci s vedením města zahájili tematické akce Kryštof 2019 a následně Eliška 2020, v jejímž rámci předáváme kontrolovaným stavebníkům symbolické dárky (informace na webu www.liberec.cz/osu - ve složce STAVEBNÍ ÚŘAD RADÍ A INFORMUJE). Vzhledem k již dvouletým zkušenostem doporučujeme tuto stránku navštívit stavebníkům již při uvažování o záměru stavby a před jednáním s projektantem. Mnoho problémů stavebníků, které při kontrolách řešíme, by zjevně nevzniklo, pokud by se s našimi informacemi seznámili dříve. Protože Covid měl na Elišku podobný vliv jako na Olympiádu v Tokiu, i my realizujeme Elišku 2020 hlavně v roce 2021.

A proč se vrací Marťani? Protože od letošního léta provádíme ověřování polohy stavby ve fázi základové desky nejenom „papírově“, ale pomocí geodetického zařízení přímo v souřadnicích GPS satelitním zařízením, se kterým dnes pracují geodeti při vytyčování a zaměřování staveb. To znamená, že s přesností na centimetry zaměříme základy i na pusté louce či v hlubokém lese a velmi rychle zjistíme případné rozpory s povolením stavby a v takovém případě stavbu zastavíme (mimo jiné). Měli byste také vědět, že o našich mimořádných aktivitách vždy předem informujeme projektanty a stavbyvedoucí v Libereckém kraji osobním e-mailem. Pro ty kdo nepracují často s internetem jsou dostupné informační letáky v libereckých marketech Bauhaus a OBI a taktéž ve stavebninách DEK. 

 

 

Nastavení cookies