Zimní údržba

Aktuální informace o zimní údržbě naleznete na mapovém portálu 

V souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. musí každý vlastník pozemní komunikace  na zimní období, tj. doby od 1.11. příslušného roku do 31.3. následujícího roku, provádět zimní údržbu komunikací, tj. zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých zimními povětrnostními podmínkami a to dle zpracovaného plánu zimní údržby. Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem SML nebo jsou v pronájmu.

Odpovědnou organizací za provádění zimní údržby komunikací ve vlastnictví města Liberec (vyjma městského obvodu Vratislavice nad Nisou) jsou na základě smlouvy o dílo č. 9/07/0014 Technické služby města Liberce a.s.

 

 

Lhůty pro zmírňování závad  ve sjízdnosti  na komunikacích jsou následující :

 

 

Zimní údržba 2014/2015

Pořadí komunikací

Limit daný vyhláškou

Limit daný plánem

I. pořadí důležitosti

do 4 hodin po ukončení spadu sněhu

do 2 hodin po ukončení spadu sněhu

II. pořadí důležitosti

do 12 hodin po ukončení spadu sněhu

do 6 hodin po ukončení spadu sněhu

III. pořadí důležitosti

do 48 hodin po ukončení spadu sněhu

do 24 hodin po ukončení spadu sněhu

 

 

 

 

 

Lhůty pro dokončení zimní údržby na chodnících, schodištích, veřejných prostranstvích, parkovištích atd. jsou následující :

 

 

Zimní údržba 2014/2015

chodníky

I. kat. důležitosti

do    6 hodin po spadu sněhu

chodníky

II. kat. důležitosti

do   12 hodin po spadu sněhu

schody

 

do   12 hodin po spadu sněhu

parkoviště

 

do   24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství

Program A

Program B

do    6 hodin po spadu sněhu

do  12 hodin po spadu sněhu

cesty v parcích

 

do  24 hodin po spadu sněhu

přechody

 

do  12 hodin po spadu sněhu

zastávky MHD

 

do  12 až 24 hodin po spadu sněhu

(dle důležitosti)

 


Rekapitulace udržovaných komunikací, chodníků a  schodišť

Komunikace – rekapitulace

Zimní údržba 2014/2015

celkem vozovek

462,24

km

udržovaných vozovek

406,78

km

neudržovaných vozovek

55,46

km

 

 Chodníky - rekapitulace

Zimní údržba 2014/2015

Celkem chodníků

292,94

Km

Udržovaných chodníků

164,51

Km

neudržovaných chodníků

128,43

Km

 

 

Schodiště - rekapitulace

Zimní údržba 2014/2015

celkem stupňů

5283

Ks

udržovaných stupňů

3501

Ks

neudržovaných stupňů

1782

ks

 

Pozn.:  údaje jsou uvedeny v počtech stupňů, celkový počet udržovaných schodišť je 415 ks