12.06.2012
A Admin

změna č. 6b územního plánu obce Dlouhý Most

změna č. 6b územního plánu obce Dlouhý Most

textová část

OOP 6b. změny ÚPO

grafická část

hlavní výkres 1: 5 000

inženýrské sítě 1: 5 000

výkres veřejně prospěšných staveb 1: 5 000

výkres šiřších vztahů 1: 10 000

Nastavení cookies