Férové školy v LiberciProjekt: Férové školy v Liberci

Program: Evropský sociální fond / Operační program výzkum vývoj a vzdělávání
Registrační č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005078
Fáze projektu:  realizace, 06/2017 až 06/2020

Náklady projektu
: 27 872 680,37 Kč
10 % dotace ze státního rozpočtu
85 % dotace z Evropské unie
5% spoluúčast SML

Výše dotace z EU: 23 691 778,31 Kč
Výše dotace ze SR: 2 787 268,04 Kč

Aktivity

19.05.2017

Projekt Férové školy v Liberci uspěl a získal dotaci

Radní města odsouhlasili přijetí dotace na projekt "Férové školy v Liberci". Žádosti statutárního města, podané 10. března 2017, výběrová komise řídícího orgánu OPVVV vyhověla.
 

O projektu

Stručný obsah projektu:

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených ZŠ bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací doučování v rodinách, kariérového poradenství či kroužků ve školách podpoří 25 zapojených libereckých základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Vše doplňují osvětové aktivity směřované na veřejnost.

Aktivity projektu:

 • činnost koordinátora inkluze pro obec
 • činnost metodika asistentů pedagoga a školních asistentů pro obec
 • pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole
 • doučování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přímo v rodinách
 • kariérové poradenství
 • kluby a kroužky na školách se zaměřením na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje
 • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání
 • informační a osvětová kampaň


Příjemce: Statutární město Liberec

Partneři:

 • Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace
 • Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
 • Člověk v tísni, o.p.s.
 • EDUCA QUALITY, z.s.


Kontakty:
Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
e-mail: benda.martin@magistrat.liberec.cz
t
el.: +420 485 243 581 / +420 603 159 304