Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání -integrované projekty IPRÚ)

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Maximální celkové náklady: 58 500 000 Kč
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)
Cíle projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity o 40 míst. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu MŠ.

Aktivity projektu:

  • přístavba dvoupodlažního pavilonu a částečná rekonstrukce objektu MŠ Pastelka (Ostašov, Stromovka 100)
  • navýšení kapacity mateřské školy a vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • zajištění bezbariérovosti objektu
  • pořízení nového vybavení školy
  • vybudování ČOV

Harmonogram projektu:
10/2018
podání žádosti o podporu
05/2019 - 01/2020 realizace projektu
04/2019 ukončení projektu

Stav projektu

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů
e-mail: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586