Navýšení kapacit MŠ Motýlek

 

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Motýlek

Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)


Maximální celkové náklady: 20 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Cíle projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity o 28 míst. Zajištění bezbariérového přístupu.

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu MŠ Motýlek (Rochlice, Broumovská 840/7) 
  • navýšení kapacity mateřské školy a vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • pořízení prvků „interaktivní zahrada“ (zahradní herní prvky)
  • vybudování výtahu

Harmonogram projektu:
12/2018 - 02/2019
podání žádosti o podporu
07 – 10/2019 realizace projektu
01/2020 ukončení projektu
 

Stav projektu

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů
e-mail: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586