Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska


 

Projekt: Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska


Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie.
Program:  Operační program Životní prostředí 2014-2020, výzva Ministerstva pro životní prostředí č. 146 

Aktuality

15.04.2021

Sedmikráska je v rukou stavbařů

Další liberecká mateřská škola projde rekonstrukcí. Hotová bude ještě letos.
 
30.08.2021

Město dokončilo rekonstrukci Sedmikrásky, děti se sem vrátí 1. září

Více než osm milionů korun stála rekonstrukce historicky cenné budovy mateřské školy Sedmikráska v památkové zóně Liberce.
 

 

O projektu

Předpokládané náklady projektu: 8 315 338 Kč
40 %  dotace EU (z celkových uznatelných výdajů)
60 %  SML (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu:
Snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku i snížení emisí.
Tato budova se nachází v památkové zóně, proto bude její původní historický vzhled obnoven v souladu s požadavky odboru památkové péče. 

Aktivity projektu:
•    výměna výplní otvorů objektu MŠ Sedmikráska (Vzdušná 509/20, Liberec)
•    zateplení podhledů v 1. PP a ve 3. NP 
•    zateplení střechy

Harmonogram projektu:
09/2020        podání žádosti o podporu
04-07/2021  realizace projektu
08/2021        ukončení projektu


Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací 
tel.: +420 485 243 587
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
 

Nastavení cookies