Stav projektu

Aktuální stav projektu ZŠ 5. května I. stupeň

04/2018 Příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy
11/2017 Vydání sloučeného stavebního a územního rozhodnutí
05/2017 Zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení
03/2017 Zpracování DPS
09/2016 Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Energy Benefit Centre a.s. – 1 900 000 Kč)

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 900 000 Kč
přestavba ZŠ (včetně vybavení, schodolezu a zateplení) 54 200 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      750 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč 

 

 

 

Aktuální stav projektu ZŠ 5. května II. stupeň

04/2018 Příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy
07/2017 Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu pro zateplení
01/2016 Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu rekonstrukce (Ing. Jana Hůlková)

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)     900 000 Kč
přestavba ZŠ (včetně vybavení, výtahu a zateplení) 20 200 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      300 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč