30.09.2016
Jan Král

Směrnice k zadávání veřejných zakázek