Odbor kancelář primátora

Petr Neuhäuser

Foto - portrét
vedoucí odboru kancelář primátora
Tel.: 48 524 3145
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 212

Kancelář primátora

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Sopoušek Jaroslav protikorupční specialista nám. Dr. E. Beneše 1 213 48 524 3109

Oddělení sekretariátu primátora

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Nedvídková Denisa referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace nám. Dr. E. Beneše 1 208 48 524 3132
Sedláčková Anna referent sekretariátu primátora nám. Dr. E. Beneše 1 212 48 524 3167
Sedláčková Jana referent sekretariátu primátora sekretariát primátora nám. Dr. E. Beneše 1 212 48 524 3146
Třmínková Dana referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka pro technickou správu majetku města nám. Dr. E. Beneše 1 214 48 524 3122
Vacková Marie referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch nám. Dr. E. Beneše 1 206 48 524 3142
Zelenková Monika referent sekretariátu primátora nám. Dr. E. Beneše 1 208 48 524 3165

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Charyparová Miluše vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů zahraniční spolupráce a protokol nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3174
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Vrabec Jan referent veřejných vztahů (public relation) komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3176
POPIS ČINNOSTI

Odbor Kancelář primátora zajišťuje organizační a administrativní servis primátorovi a jejím náměstkům, dále pak tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu a souhlas s užitím znaku a loga města. Plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

Zahraniční vztahy - partnerská města

Vedoucí odboru kancelář primátora zejména:

  • Řídí, koordinuje a kontroluje práci odboru.
  • Sestavuje rozpočet odboru, sleduje a kontroluje jeho čerpání a je zodpovědný za jeho vyrovnané hospodaření.
  • Zajišťuje podklady pro jednání primátora a dle potřeby se jednání účastní.
  • Účastní se jednání zastupitelstva města a rady města.
  • Je zodpovědný za vyřízení předaných podnětů občany na „Dni otevřených dveří primátora“.
  • Je kompetentní sdělovat informace médiím, spolupracuje a zodpovídá za mediální prezentaci a propagaci města.
  • Spolupracuje při sestavování edičního plánu propagačních předmětů a tiskovin města.
  • Je členem krizového štábu a při mimořádných situacích se účastní jeho jednání.
  • V otázkách znaku a loga města plní funkci koordinátora jejich publikování; připravuje materiály pro radu města ke svolení s použitím znaku města a povoluje užití loga města.

Dokumenty odboru

Informační memorandum

Informační memorandum - vydávané komunální dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč
 

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Manuál slouží pro příjemce dotace z fondů města, kteří jsou povinni se tímto dokementem řídit a označovat podle něho uspořádané akce.
 

Žádost o použití loga města

Vyplněnou žádost včetně všech příloh je třeba elektronicky nebo vlastnoručně podepsat a prostřednictvím podatelny magistrátu ji doručit na odbor Kancelář primátora.
 

Žádost o použití znaku města

Vyplněnou žádost včetně všech příloh je třeba elektronicky nebo vlastnoručně podepsat a prostřednictvím podatelny magistrátu ji doručit na odbor Kancelář primátora.
 

Aktuality odboru

16.01.2017

Dny otevřených dveří primátora

Liberečané mají možnost sejít se s primátorem města Tiborem Batthyánym v jeho kanceláři ve 2. patře historické budovy radnice.
 
30.11.2014

Vánoční strom se rozsvítí až v pátek 5. prosince, nedělní pokus selhal kvůli technické závadě

První adventní neděli pokazil Liberečanům pravděpodobně zkrat na elektrotechnice, kvůli kterému se nakonec nerozsvítil vánoční strom na náměstí Dr. Edvarda Beneše.
 
19.11.2014

Stavební práce dál komplikují otevření Radničního sklípku a výstavy o historii

Výstava „Zapomenuté dějiny města Liberce“, která probíhá v suterénu radnice, bude veřejnosti nepřístupná ještě v prosinci. Důvodem je náročná rekonstrukce Radničního sklípku, kde vznikají restaurační prostory Pivovaru Svijany.
 
19.11.2014

Dvanáct pamětních kamenů bude Liberečanům připomínat oběti holocaustu

Dvanáct „Stolpersteinů“, neboli pamětních kamenů zapuštěných do chodníku, bude od příštího roku v ulicích krajského města připomínat konkrétní oběti holocaustu. Návrh, s nímž přišla Židovská obec Liberec, již schválili liberečtí radní.
 
17.11.2014

Těžkosti po Listopadu přijít musely. Vždyť nás desítky let stříhali jako živý plot

Nenadávejme, nestěžujme si. Vývoj od Sametové revoluce nemohl podle filozofa Jana Šolce, bývalého poradce prezidenta Václava Havla, dopadnout jinak. Pokud by všechno šlo tak, jak jsme si 17. listopadu 1989 vysnili, popřelo by to přírodní zákony.
 
Předchozí
1
...