Odbor ekonomiky

Ing. Zbyněk Karban

Foto - portrét
vedoucí odboru ekonomiky
Tel.: 48 524 3221
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 1.23

Odbor ekonomiky

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27), Nový magistrát
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 236

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Klustová Kittnerová Dana specialista odboru ekonomiky sekretariát odboru ekonomiky Jablonecká 41/27 1.24 48 524 3236
Ing. Ondrová Pavla finanční a procesní analytik Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3237
Pechová Markéta specialista odboru ekonomiky Jablonecká 41/27 1.24 48 524 3236

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Černíková Monika referent oddělení rozpočtu a financování sumarizace a předávání účetních dat příspěvkových organizací do CSÚIS, sledování čerpání rozpočtu příspěvkových organizací - dotací a mimorozpočtových zdrojů Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3758
Ing. Pytlounová Ladislava referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda dluhové služby města Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3234
Sauerová Ivana referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3235
Sirovátková Radka referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3755
Sládková Iva vedoucí oddělení rozpočtu a financování vedoucí oddělení rozpočtu a financován Jablonecká 41/27 1.21 48 524 3231
Zaňková Pavlína referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda půjček z FRB, homebanking Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3233

Oddělení informační soustavy a daní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartoňová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní evidence daní Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3262
Blechová Blanka referent oddělení informační soustavy a daní Frýdlantská 183/4 48 524 3228
Dušková Alena referent oddělení informační soustavy a daní pokladna Frýdlantská 183/4 48 524 3228
Endtová Alena referent oddělení informační soustavy a daní účet správy bytů, inkaso Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3294
Holasová Linda referent oddělení informační soustavy a daní evidence majetku a zařazení investic Jablonecká 41/27 2.12 48 524 3242
Horáčková Jana referent oddělení informační soustavy a daní účet fondu rozvoje bydlení Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3268
Jakubová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní příjmový účet Frýdlantská 183/4 02.21 48 524 3293
Kaiser Pavel vedoucí oddělení informační soustavy a daní vedoucí oddělení informační soustavy Jablonecká 41/27 02.26 48 524 3265
Krhounková Pavla referent oddělení informační soustavy a daní účtování majetku Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3269
Součková Vlasta referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.12 48 524 3259
Strachová Irena referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3293
Svobodová Zuzana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1 1d 48 524 3270
Trnková Jana referent oddělení informační soustavy a daní základní účet, výdajový účet Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3264
Větrovcová Petra referent oddělení informační soustavy a daní správa pohledávek Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3266
Weidischová Jana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1 1d 48 524 3267

Oddělení poplatků a pohledávek

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Michaela referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity Frýdlantská 183/4 2.06 48 524 3245
Berger Tomáš referent oddělení poplatků a pohledávek povolení k provozování VHP a tombol, správa odvodů Frýdlantská 183/4 2.06 48 524 3241
Brindzáková Diana referent oddělení poplatků a pohledávek Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3226
Brožová Jaroslava referent oddělení poplatků a pohledávek Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3244
Holubová Jana referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3243
Ing. Hrbková Hana vedoucí oddělení poplatků a pohledávek vedoucí oddělení poplatků a pohledávek Frýdlantská 183/4 2.05 48 524 3225
Křížková Denisa referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3246
Lamač Josef dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3248
Liebscherová Venuše referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3227
Močárko Lukáš dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Němcová Ludmila referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3247
Roklová Vladimíra referent oddělení poplatků a pohledávek Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3243
POPIS ČINNOSTI

 

Dokumenty odboru

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů 16. 6. 2016

Dokumenty k procesu změny emisních podmínek komunálního dluhopisu.
 

1. Poptávkové řízení - poskytnutí kontokorentního úvěru

Poptávkové řízení - poskytnutí kontokorentního úvěru
 

Návrh změny emisních podmínek pro schůzi vlastníků dluhopisů 5.5.2014

na základě probíhajícího procesu změny emisních podmínek komunálního dluhopisu, které musejí být projednány na schůzi vlastníků a příslušné dokumenty zpracované právní kanceláří White & Case musejí být v zákonném termínu rovněž uveřejněny na www stránkách SML
 

Emisní podmínky dluhopisů po změnách přijatých na schůzi vlastníků dluhopisů dne 14.4.2014

Emisní podmínky dluhopisů po změnách přijatých na schůzi vlastníků dluhopisů dne 14.4.2014
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

01.07.2016

Vyhláška 2/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce.
 
09.04.2015

Vyhláška 2/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
 
03.04.2015

vyhláška 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.
 
Předchozí
1