Odbor správy veřejného majetku

Bc. David Novotný

Foto - portrét
vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3874
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.03

Odbor správy veřejného majetku

Sídlo: Jablonecká 27
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 874

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Fadrhoncová Radka Specialista odboru správy veřejného majetku parkovací karty, plánovací smlouvy Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3536
Kozáková Romana referent odboru správy veřejného majetku spisový uzel, Dětské dopravní hřiště Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3504
Pourová Jitka referent ekonomický a organizační rozpočtář odboru Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3532

Oddělení technické správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.30 48 524 3882
Beranová Jitka referent oddělení technické správy lokalita: Liberec Jeřáb - část, Růžodol I - část, Františkov u Liberce - část, Liberec Perštýn - část, Liberec Kristiánov - část, Liberec Nové město, Liberec Staré město - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Crháková Olga referent oddělení technické správy letní čistění komunikací, zimní údržba komunikací, správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3877
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy lokalita: Horní Hanychov,Dolní Hanychov,Ostašov, Machnín, Františkov-část, Karlinky, Doubí, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Ing. Jindra Ivo specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Ing. Kovačičin Jiří vedoucí oddělení technické správy Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3876
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy lokalita: Doubí u Liberce - část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce - část, Horní Růžodol - část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov - část, Nový Harcov, Liberec Kristiánov - část, Liberec Perštýn - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov - část, Liberec Staré město - část, Růžodol I - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Ing. Sládková Alena technik veřejného osvětlení autovraky, vyjádření k sítím veřejného osvětlení, zóny placeného stání, služebnosti (věcná břemena), pojistné události Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Šerclová Hana referent oddělení technické správy technická správa komunikací, pasport komunikací Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3757

Oddělení hospodářské správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Hýbner Lukáš referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3461
Jiroutková Olga referent oddělení hospodářské správy Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3459
Mrovčáková Jaroslava referent oddělení hospodářské správy správa hřbitovů, parkovací karty Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3457
Peroutka Roman hrobník údržbář Jablonecká 41/27 1.12
Pitvorová Michaela referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3872
Zmrzlík Josef hrobník údržbář Jablonecká 41/27 734365980
POPIS ČINNOSTI

Odbor správy veřejného majetku se dělí:

- oddělení technické správy

- oddělení hospodářské správy

Činnost odboru zahrnuje správu a údržbu komunikací, veřejného osvětlení, mostních konstrukcí, dopravního značení, městských hřbitovů, Rekreačního a sportovního areálu Vesec a akce investičního charakteru do vyjmenovaného majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec.

  • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000,- Kč
  • jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy
  • podílí se na koncepci energetické náročnosti budov, na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města

 

Aktuality odboru

14.02.2018

Spuštění nového portálu vyjadřovací služby

Spuštění nového portálu pro vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení.
 
02.11.2017

Liberec má v soutěži Chytrá radnice jednu stříbrnou

V premiérovém ročníku soutěže Chytrá radnice zabodoval i Liberec. Projekt Centrální řízení technické infrastruktury, který do soutěže přihlásil Odbor správy veřejného majetku, ocenila odborná porota jako druhý nejlepší v kategorii Veřejná doprava.
 
25.09.2017

Podpořte projekty města v anketě Chytrá radnice

Celkem 64 projektů bojuje o přízeň odborné poroty a široké veřejnosti v soutěži Chytrá radnice. Liberec má v tomto klání zastoupeny hned 4 dílčí projekty.
 
14.10.2015

Poruchy osvětlení můžete ohlásit e-mailem. O vyjádření k existenci sítí můžete žádat na portále

Odbor správy veřejného majetku zřídil internetový portál pro zadávání žádostí o vyjádření k existenci sítí veřejného a slavnostního osvětlení a SSZ a email pro zasílání informací o poruchách veřejného a slavnostního osvětlení v Liberci.
 
Předchozí
1