Odbor správy veřejného majetku

Bc. David Novotný

Foto - portrét
vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3874
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.03

Odbor správy veřejného majetku

Sídlo: Jablonecká 27
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 874

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Fadrhoncová Radka Specialista odboru správy veřejného majetku parkovací karty, plánovací smlouvy Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3536
Pourová Jitka referent ekonomický a organizační rozpočtář odboru Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3532

Oddělení technické správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.30 48 524 3882
Crháková Olga referent oddělení technické správy služebnosti (věcná břemena), letní čistění komunikací, zimní údržba komunikací, pojistné události Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3877
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3442
Dóša Július referent oddělení technické správy technická správa komunikací - lokalita: část Jeřáb, část Růžodol 1, část Františkov u Liberce, část Liberec Perštýn, část Liberec Kristiánov, Liberec Nové město, část Liberec Staré město Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Ing. Jindra Ivo specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Ing. Kovačičin Jiří vedoucí oddělení technické správy Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3876
Malá Petra referent oddělení technické správy technická správa komunikací - lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, část Starý Harcov, část Liberec Staré město, část Růžodol 1 Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Ing. Sládková Alena technik veřejného osvětlení autovraky, vyjádření k sítím veřejného osvětlení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Šerclová Hana referent oddělení technické správy technická správa komunikací, pasport komunikací Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3757

Oddělení hospodářské správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Hýbner Lukáš referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3461
Jiroutková Olga referent oddělení hospodářské správy Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3459
Kozáková Romana referent odboru správy veřejného majetku spisový uzel, Dětské dopravní hřiště Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3504
Minář Jan referent oddělení hospodářské správy správa hřbitovů, parkovací karty Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3459
Mrovčáková Jaroslava referent oddělení hospodářské správy správa hřbitovů, parkovací karty Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3457
Odelga Martin hrobník údržbář Jablonecká 41/27
Peroutka Roman hrobník údržbář Jablonecká 41/27 1.12
Pitvorová Michaela referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3872
Zmrzlík Josef hrobník údržbář Jablonecká 41/27 734365980
POPIS ČINNOSTI

Odbor správy veřejného majetku se dělí:

- oddělení technické správy

- oddělení hospodářské správy

Činnost odboru zahrnuje správu a údržbu komunikací, veřejného osvětlení, mostních konstrukcí, dopravního značení, městských hřbitovů a akce investičního charakteru do vyjmenovaného majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec.

  • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000,- Kč
  • jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy
  • podílí se na koncepci energetické náročnosti budov, na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města

 

Aktuality odboru

14.10.2015

Poruchy osvětlení můžete ohlásit e-mailem. Stejně tak i žádat o vyjádření k existenci sítí

Odbor správy veřejného majetku zřídil e-mailové adresy pro zasílání žádostí o vyjádření k existenci sítí veřejného a slavnostního osvětlení a SSZ a pro zasílání informací o poruchách veřejného a slavnostního osvětlení v Liberci.
 
03.04.2015

Portál odstávek dodávek elektřiny od ČEZu

Připravujete investice, výstavbu, veřejné akce, nebo je pro Vás kontinuita dodávek elektřiny životně důležitá? V tom případě sledujte PORTÁL ODSTÁVEK, kde snadno zjistíte, zda je ve vašem místě plánována odstávka elektřiny s přesností až na vaši ulici.
 
23.09.2014

Přehled nejdůležitějších oprav komunikací v jednotlivých městských částech

Přinášíme přehled nejdůležitějších oprav komunikací v jednotlivých částech města, provedených v tomto volebním období, a současně také těch, které jsou rozpracovány, anebo případně jen naplánovány pro další volební období a budoucí politickou reprezentaci města. Tedy těch, které připravilo už nynější vedení města.
 
07.05.2014

Dočasné otevření ulice Revoluční po dobu dvou měsíců za účelem získání dat pro další posouzení

USNESENÍ Č. 183/2014 Studie dopravního řešení lokality „Rumunská - Moskevská – Lipová“
 
Předchozí
1