Odbor stavební úřad

Bc. Miroslav Šimek

Foto - portrét
vedoucí odboru Stavební úřad
Tel.: 48 524 3601
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 1.10

Stavební úřad

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Telefon: 485 243 616

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Šmídová Pavlína referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.11 48 524 3608

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Horáčková Václava referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec I., Nové Pavlovice XIII. Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3605
Bc. Janská Andrea referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Perštýn IV., Rochlice VI. Frýdlantská 183/4 1.33 48 524 3611
Ing. Jeřábková Irena referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Svárov, Krásná Studánka XXXI., Stráž n. Nisou Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3613
Juhasová Iva referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.27 48 524 3625
Ing. Kallműnzerová Marina referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec V., Starý Harcov XV., Nový Harcov XVI. Frýdlantská 183/4 1.16 48 524 3622
Kubátová Miluše referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.11 48 524 3609
Marek František referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Minkovice, Šimonovice, Rašovka Javorník, Jeřmanice, Dlouhý Most Frýdlantská 183/4 1.34 48 524 3604
Ing. Pažoutová Pavlína referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Vesec XXV, Dolní Hanychov VIII Frýdlantská 183/4 1.14 48 524 3620
Perglerová Radmila referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec III., Růžodol I XI. Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3603
Pokorná Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Staré Pavlovice XII., Ruprechtice XIV., Rudolfov XXI. Frýdlantská 183/4 1.16 48 524 3618
Mgr. Recová Hana vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu vedoucí oddělení Frýdlantská 183/4 1.30 48 524 3602
RNDr. Řezáč Václav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Ostašov XX., Kateřinky XVII., Radčice XXXII., Horní Suchá XXII., Karlov XXXV., Bedřichovka XXXIV., Machnín XXXIII. Frýdlantská 183/4 1.15 48 524 3607
Soldánová Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Vratislavice n. Nisou XXX., Kunratice XXIX. Frýdlantská 183/4 1.33 48 524 3610
Bc. Šmídková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Pilínkov XXIV., Doubí XXIII., Hluboká XXVIII. Frýdlantská 183/4 1.14 48 524 3623
Ing. Štoková Petra referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec II., Horní Růžodol VII., Janův Důl IX., Františkov X., Karlinky XVIII. Frýdlantská 183/4 1.32 48 524 3612
Vydrová Jana referent oddělení územního řízení - spec. SÚ dopravní Dopravní stavby v četně územních projednání Frýdlantská 183/4 1.13 48 524 3615

Oddělení státního stavebního dozoru

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Hejplíková Lenka referent oddělení státního stavebního dozoru Frýdlantská 183/4 1.28 48 524 3614
Ing. Křepelová Marie referent oddělení státního stavebního dozoru specialista pro řízení dopravních staveb Frýdlantská 183/4 1.28 48 524 3524
Ing. Urban Jaroslav vedoucí oddělení státního stavebního dozoru Frýdlantská 183/4 1.29 48 524 3514
POPIS ČINNOSTI

V případě podávání informací a dotazů volejte 485 243 616

Vede stavební řízení pro území obcí Liberec, Jeřmanice, Šimonovice, Dlouhý Most a Stráž nad Nisou.

Podrobnější informace dostanete v Informační kanceláři Stavebního úřadu v Liberci v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 1.12 nebo na tel. čísle 485 243 616.

 

 

1.1.2007 vešel v účinnost nový stavební zákon (183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebního řádu a jeho prováděcí vyhlášky č. 499, 500, 501, 503 a 526 Sb.)

26.8.2009 vešla v platnost vyhláška č. 268/2009, která nahrazuje (zrušuje) vyhlášku č. 137/1998, poslední novelizace vyhlášky v únoru 2012 ( aktuální znění k červnu 2013 viz soubor vyhl. 268_2009_Sb v souvisejících dokumentech) stavební zákon i prováděcí vyhlášky byly pozdějšími předpisy novelizovány (upravovány).

1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon 350/2012 Sb. („velká novela stavebního zákona“), kterým se podstatným způsobem mění stavební zákon. V souvislosti s touto novelou došlo k úpravě mnoha dalších zákonů a novelizují se i prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (vyhláška 501/2006 Sb. novelizována k 1.1.2013 – aktuální znění k červnu 2013 viz soubor vyhl. 501_2006_Sb v souvisejících dokumentech ). Došlo také k podstatné změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterým se stanoví nové správní poplatky vybírané stavebními úřady (znění zákona k červnu 2013 viz soubor Poplatky_zákon, orientační přehledové tabulky poplatků zpracované stavebním úřadem viz soubory Poplatky IIII v souvisejících dokumentech, komentář viz detail).

29.3.2013 vstoupily v účinnost vyhlášky, kterými se novelizovaly vyhlášky č. 503/2006 Sb.(upravuje územní řízení a stavební řád) a 499/2006 Sb.(upravuje dokumentace staveb) a byla zrušena vyhláška č.526/2006 Sb. (aktuální znění vyhlášek k červnu 2013 viz soubory vyhl. 503_2006_Sbvyhl. 499_2006_Sb v souvisejících dokumentech)

bližší údaje o poplatcích v detailu

NOVÉ SPRÁVNÍ POPLATKY NA STAVEBNÍCH ÚŘADECH


V souvislosti s „velkou novelou“ stavebního zákona, vydanou zákonem č. 350/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013, byla tímto zákonem provedena i změna správních poplatků za úkony stavebních úřadů. Podstatnou změnou je kromě jejich navýšení i nové zpoplatnění úkonů a opatření stavebních úřadů, které nejsou rozhodnutím. Zcela revoluční novinkou je tak například zpoplatnění ohlášení stavby a územního souhlasu či jiných opatření stavebního úřadu, o kterých se fakticky nevede správní řízení (nicméně požadují důkladné kvalifikované posouzení stavebním úřadem a striktně podléhají administrativním procesům a pravidlům podobně jako správní řízení).


Výše poplatků se odvíjí od druhů staveb a jejich stavebně technického řešení, tak jak jsou skutečně vymezeny v předepsaných dokumentacích staveb, které jsou stavebníci či vlastníci staveb povinni předkládat stavebnímu úřadu (není tedy podstatné, jak jsou projektantem či žadatelem nazývány!) a od tohoto druhového určení stavby se odvíjí i forma povolovacího procesu (úkonu či opatření stavebního úřadu) a tím tedy i nově vlastní výše poplatku. U souborů staveb se poplatky za jednotlivé stavby na rozdíl od minulosti také nově sčítají.


Z těchto nových principů vyplývá jednoznačné navýšení správních poplatků a větší složitost jejich určení pro každou jednotlivou stavbu a záměr. Bez důkladné znalosti stavebního záměru tedy nelzepaušálně přesně předem stanovit poplatek tak jako v minulosti. Nemá proto význam požadovat takové informace „na dálku“ (telefonicky, mailem,..), protože skutečný poplatek pak může být i výrazně odlišný. Pro hrubou orientaci proto stavební úřad umístil na své stránky soubory s přehledovými tabulkami i vlastní text zákona o poplatcích, aby si stavebník ve spolupráci s odborníkem (např. projektantem) mohl poplatek sám zjistit nepoměrně přesněji.


Mezi další opravdové novinky patří poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění (stavební úřady obvykle zastávají funkci vyvlastňovacího úřadu) ve výši 5 000,- Kč, poplatek za rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu ve výši 5 000 Kč a poplatek za ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu stavby) ve výši 500 Kč.

Dokumenty odboru

Aktuality odboru

Stavební uzávěra

Rada města Liberec vydala usnesením č. 636/2016 ze dne 19. 7. 2016 územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení na území statutárního města Liberec.