Odbor stavební úřad

Bc. Miroslav Šimek

Foto - portrét
vedoucí odboru Stavební úřad
Tel.: 48 524 3601
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 1.10

Stavební úřad

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Telefon: 485 243 616

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Šmídová Pavlína referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.11 48 524 3608

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Horáčková Václava referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec I., Nové Pavlovice XIII. Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3605
Bc. Janská Andrea referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Perštýn IV., Rochlice VI. Frýdlantská 183/4 1.33 48 524 3611
Ing. Jeřábková Irena referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Svárov, Krásná Studánka XXXI., Stráž n. Nisou Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3613
Juhasová Iva referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.27 48 524 3625
Ing. Kallműnzerová Marina referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec V., Starý Harcov XV., Nový Harcov XVI. Frýdlantská 183/4 1.16 48 524 3622
Kohoutová Markéta referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Horní Hanychov XIX., hmotná nouze Frýdlantská 183/4 1.32 48 524 3606
Kubátová Miluše referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.11 48 524 3609
Marek František referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Minkovice, Šimonovice, Rašovka Javorník, Jeřmanice, Dlouhý Most Frýdlantská 183/4 1.34 48 524 3604
Ing. Pažoutová Pavlína referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Vesec XXV, Dolní Hanychov VIII Frýdlantská 183/4 1.14 48 524 3620
Perglerová Radmila referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec III., Růžodol I XI. Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3603
Pokorná Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Staré Pavlovice XII., Ruprechtice XIV., Rudolfov XXI. Frýdlantská 183/4 1.16 48 524 3618
Mgr. Recová Hana vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu vedoucí oddělení Frýdlantská 183/4 1.30 48 524 3602
RNDr. Řezáč Václav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Ostašov XX., Kateřinky XVII., Radčice XXXII., Horní Suchá XXII., Karlov XXXV., Bedřichovka XXXIV., Machnín XXXIII. Frýdlantská 183/4 1.15 48 524 3607
Soldánová Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Vratislavice n. Nisou XXX., Kunratice XXIX. Frýdlantská 183/4 1.33 48 524 3610
Bc. Šmídková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Pilínkov XXIV., Doubí XXIII., Hluboká XXVIII. Frýdlantská 183/4 1.14 48 524 3623
Ing. Štoková Petra referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec II., Horní Růžodol VII., Janův Důl IX., Františkov X., Karlinky XVIII. Frýdlantská 183/4 1.32 48 524 3612
Vydrová Jana referent oddělení územního řízení - spec. SÚ dopravní Dopravní stavby v četně územních projednání Frýdlantská 183/4 1.13 48 524 3615

Oddělení státního stavebního dozoru

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Křepelová Marie referent oddělení státního stavebního dozoru specialista pro řízení dopravních staveb Frýdlantská 183/4 1.28 48 524 3524
Štekr Pavel referent oddělení státního stavebního dozoru Frýdlantská 183/4 1.28 48 524 3626
Ing. Urban Jaroslav vedoucí oddělení státního stavebního dozoru Frýdlantská 183/4 1.29 48 524 3514
POPIS ČINNOSTI

V případě podávání informací a dotazů volejte 485 243 616

Vede stavební řízení pro území obcí Liberec, Jeřmanice, Šimonovice, Dlouhý Most a Stráž nad Nisou.

Podrobnější informace dostanete v Informační kanceláři Stavebního úřadu v Liberci v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 1.12 nebo na tel. čísle 485 243 616.

 

 

1.1.2007 vešel v účinnost nový stavební zákon (183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebního řádu a jeho prováděcí vyhlášky č. 499, 500, 501, 503 a 526 Sb.)

26.8.2009 vešla v platnost vyhláška č. 268/2009, která nahrazuje (zrušuje) vyhlášku č. 137/1998, poslední novelizace vyhlášky v únoru 2012 ( aktuální znění k červnu 2013 viz soubor vyhl. 268_2009_Sb v souvisejících dokumentech) stavební zákon i prováděcí vyhlášky byly pozdějšími předpisy novelizovány (upravovány).

1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon 350/2012 Sb. („velká novela stavebního zákona“), kterým se podstatným způsobem mění stavební zákon. V souvislosti s touto novelou došlo k úpravě mnoha dalších zákonů a novelizují se i prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (vyhláška 501/2006 Sb. novelizována k 1.1.2013 – aktuální znění k červnu 2013 viz soubor vyhl. 501_2006_Sb v souvisejících dokumentech ). Došlo také k podstatné změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterým se stanoví nové správní poplatky vybírané stavebními úřady (znění zákona k červnu 2013 viz soubor Poplatky_zákon, orientační přehledové tabulky poplatků zpracované stavebním úřadem viz soubory Poplatky IIII v souvisejících dokumentech, komentář viz detail).

29.3.2013 vstoupily v účinnost vyhlášky, kterými se novelizovaly vyhlášky č. 503/2006 Sb.(upravuje územní řízení a stavební řád) a 499/2006 Sb.(upravuje dokumentace staveb) a byla zrušena vyhláška č.526/2006 Sb. (aktuální znění vyhlášek k červnu 2013 viz soubory vyhl. 503_2006_Sbvyhl. 499_2006_Sb v souvisejících dokumentech)

bližší údaje o poplatcích v detailu

NOVÉ SPRÁVNÍ POPLATKY NA STAVEBNÍCH ÚŘADECH


V souvislosti s „velkou novelou“ stavebního zákona, vydanou zákonem č. 350/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013, byla tímto zákonem provedena i změna správních poplatků za úkony stavebních úřadů. Podstatnou změnou je kromě jejich navýšení i nové zpoplatnění úkonů a opatření stavebních úřadů, které nejsou rozhodnutím. Zcela revoluční novinkou je tak například zpoplatnění ohlášení stavby a územního souhlasu či jiných opatření stavebního úřadu, o kterých se fakticky nevede správní řízení (nicméně požadují důkladné kvalifikované posouzení stavebním úřadem a striktně podléhají administrativním procesům a pravidlům podobně jako správní řízení).


Výše poplatků se odvíjí od druhů staveb a jejich stavebně technického řešení, tak jak jsou skutečně vymezeny v předepsaných dokumentacích staveb, které jsou stavebníci či vlastníci staveb povinni předkládat stavebnímu úřadu (není tedy podstatné, jak jsou projektantem či žadatelem nazývány!) a od tohoto druhového určení stavby se odvíjí i forma povolovacího procesu (úkonu či opatření stavebního úřadu) a tím tedy i nově vlastní výše poplatku. U souborů staveb se poplatky za jednotlivé stavby na rozdíl od minulosti také nově sčítají.


Z těchto nových principů vyplývá jednoznačné navýšení správních poplatků a větší složitost jejich určení pro každou jednotlivou stavbu a záměr. Bez důkladné znalosti stavebního záměru tedy nelzepaušálně přesně předem stanovit poplatek tak jako v minulosti. Nemá proto význam požadovat takové informace „na dálku“ (telefonicky, mailem,..), protože skutečný poplatek pak může být i výrazně odlišný. Pro hrubou orientaci proto stavební úřad umístil na své stránky soubory s přehledovými tabulkami i vlastní text zákona o poplatcích, aby si stavebník ve spolupráci s odborníkem (např. projektantem) mohl poplatek sám zjistit nepoměrně přesněji.


Mezi další opravdové novinky patří poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění (stavební úřady obvykle zastávají funkci vyvlastňovacího úřadu) ve výši 5 000,- Kč, poplatek za rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu ve výši 5 000 Kč a poplatek za ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu stavby) ve výši 500 Kč.

Aktuality odboru

13.04.2015

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Město Liberec podpořilo nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí.
 

Stavební uzávěra

Rada města Liberec vydala usnesením č. 636/2016 ze dne 19. 7. 2016 územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení na území statutárního města Liberec.