Odbor správní a živnostenský

Mgr. Jitka Štíchová

Foto - portrét
vedoucí odboru správního a živnostenského
Tel.: 48 524 3711
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.11

Odbor správní a živnostenský

Sídlo: Historická radnice, Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3711

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hiršalová Veronika specialista odboru správního a živnostenského volby, referendum, ztráty a nálezy Frýdlantská 183/4 2.10 48 524 4948
Kolomazníková Eliška referent odboru správního a živnostenského sekretariát odboru Frýdlantská 183/4 2.10 48 524 4841

Oddělení matriky

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Jadrná Helena matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1 6a 48 524 3726
Jadrná Ivana vedoucí oddělení matriky vedoucí oddělení matriky nám. Dr. E. Beneše 1 7 48 524 3724
Bc. Palanová Václava matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1 6b 48 524 3725
Bc. Serbusová Eva matrikářka agenda duplikátů a dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1 8 48 524 3721
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1 6c 48 524 3723

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3714
Čejková Šárka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3712
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3718
Chottová Anna referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3735
Kačerová Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 0.103 48 524 3722
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3730
Klucká Jaroslava referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3732
Kohoutová Martina referent oddělení dokladů a evidence obyvatel evidence obyvatel, agenda občanských průkazů a cestovních dokladů Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3728
Korba Ondřej specialista pro správní řízení agenda evidence obyvatel - rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3737
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení agenda evidence obyvatel- rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3736
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3712
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Ing. Vanerová Veronika vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.04 48 524 3713
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3730

Oddělení Czech POINT

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ešpandrová Marcela referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.02 48 524 3729
Rajkovová Lucie referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.04 48 524 3890
Šípková Jana Vedoucí oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.03 48 524 3889

Oddělení Živnostenský úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Havlová Milena referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4848
Ing. Hernychová Michaela vedoucí oddělení Živnostenský úřad vedoucí oddělení Živnostenský úřad Frýdlantská 183/4 2.14 48 524 4845
Charvátová Ivana referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení Frýdlantská 183/4 2.16 48 524 4844
Kovářová Lucie referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností, agenda Jednotného kontaktního místa Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4854
Mlynářová Hana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4858
Molnárová Jarmila referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení Frýdlantská 183/4 2.16 48 524 4846
Pešoutová Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.08 48 524 4849
Rejnartová Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4856
Sedláčková Lada referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.07 48 524 4855
Škodová Dagmar referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.10 48 524 4850
Zuzánková Ilona referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4852

Oddělení přestupků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Břachová Kateřina referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 4974
Korbelářová Iveta referent oddělení přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 4976
Kudrnová Markéta, DiS. referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 4973
Sachrová Zuzana referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3734
Bc. Schovancová Petra referent oddělení přestupků poveřena zastupováním funkce vedoucí oddělení přestupků Frýdlantská 183/4 2.13 48 524 4971
Mgr. Vítová Eva referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 4975
POPIS ČINNOSTI

Sekretariát:

Bc. Eliška Kolomazníková, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4841

 

Volby, Ztráty a nálezy:

Veronika Hiršalová, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4948

 

Odbor správní a živnostenský zajišťuje i agendu Ztráty a nálezy

Odbor organizačně zajišťuje přípravu a průběh voleb a místního referenda.

 

Odbor správní a živnostenský se skládá z 5 oddělení.

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

Oddělení dokladů a evidence obyvatel zejména:

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě

Oddělení Czech POINT zejména:

 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
 • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
 • vydává rybářské lístky
 • zprostředkovává přístup do datové schránky a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

 • zastává funkci centrálních registračních míst
 • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické a právnické osoby
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
 • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele
 • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
 • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

Oddělení přestupků zejména:

 • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku
 • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

Aktuality odboru

04.05.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na podzim roku 2018.
 
03.05.2018

Od července občanky a pasy opět trochu jinak

Už víte, že od 1. července letošního roku 2018 bude možné získat občanské průkazy a cestovní pasy za pouhých 24 hodin a u občanských průkazů nově i do 5 pracovních dnů?
 
30.04.2018

Systém samoobslužného odbavení cestujících

Chcete využít systém samoobslužného odbavení cestujících EasyGO, který pomocí biometrických bran umožnuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou?
 
30.04.2018

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?
 
30.04.2018

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Jakým způsobem si požádat o první občanský průkaz?
 
Předchozí
1