Oddělení přestupků

Mgr. Pavla Procházková

Foto - portrét
vedoucí oddělení přestupků
Tel.: 48 524 4972
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.13

Oddělení přestupků

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 971

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Futschiková Andrea referent oddělení přestupků agenda přestupků proti občanskému soužití a proti majetku. Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 4975
Kudrnová Markéta referent oddělení přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 4973
Sachrová Zuzana referent oddělení přestupků agenda přestupků proti občanskému soužití a proti majetku Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3734
Bc. Schovancová Petra referent oddělení přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 4971
POPIS ČINNOSTI

Oddělení přestupků se řídí zákony:

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku, veřejného pořádku a dalších přestupků 
  • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

    Na základě veřejnoprávních smluv řeší přestupky za obce:

    Dlouhý Most

    Janův Důl

    Jeřmanice

    Křižany

    Osečná

    Stráž nad Nisou

    Šimonovice

  

Oddělení přestupků zejména:

  • vede přestupkové řízení v rozsahu stanovené věcné a funkční příslušnosti. Zabývá se především problematikou přestupků, kterých se dopouštějí fyzické osoby. Nejčastěji řešené delikty jsou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže) a přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na zdraví). Ve sporných případech přestupkové oddělení spolupracuje se Státním zastupitelstvím v Liberci, a to především při posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o podezření z přestupku či trestného činu
  • na žádost Policie ČR nebo soudů sděluje, zda s konkrétní osobou bylo  v minulosti vedeno přestupkové řízení či nikoli

 

x

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy