Oddělení přestupků

Mgr. Kateřina Břachová

vedoucí oddělení přestupků
Tel.: 48 524 4971
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 1.04

Oddělení přestupků

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 4971

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Blažková Lucie referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4976
Bc. Čiháková Kristýna referent oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4973
Mgr. Chramostová Aneta referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4980
Bc. Ledvinková Patricie referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4970
Bc. Opočenský Miroslav referent oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4972
Mgr. Raisner Luboš referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4979
Tippelt Michael referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 3734

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení přestupků neřeší dopravní přestupky (samostatně řeší odbor dopravně správních agend).


Oddělení přestupků vede řízení o přestupcích zejména podle těchto zákonů:

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (např. přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití)

č. 500/2004 Sb., správní řád

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

a další zákony.

 

Dále oddělení přestupků řeší stížnosti občanů na tomto úseku.

 

 

    Na základě veřejnoprávních smluv řeší přestupky za obce:

    Dlouhý Most

    Janův Důl

    Jeřmanice

    Křižany

    Osečná

    Stráž nad Nisou

    Šimonovice

  

Oddělení přestupků zejména:

  • Vede řízení o přestupcích v rozsahu stanovené věcné, místní a funkční příslušnosti. Nejčastěji řešené přestupky jsou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže), přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na zdraví) a přestupky proti veřejnému pořádku (např. rušení nočního klidu). Ve sporných případech spolupracuje  oddělení přestupků s Okresním státním zastupitelství v Liberci, a to především při posuzování, zda se v konkrétním případě nemůže jednat o trestní čin. 

 

Dokumenty odboru

Opatření obecné povahy

Vyhlášení místa ve městě Liberec se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
 

Aktuality odboru

 

Nastavení cookies