Odbor ekonomiky

Ing. Zbyněk Karban

náměstek primátora pro ekonomiku
Tel.: 48 524 3166
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 207

Odbor ekonomiky

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27), Nový magistrát
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 236

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Procházková Martina finanční a procesní analytik Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3232

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Černíková Monika referent oddělení rozpočtu a financování sumarizace a předávání účetních dat příspěvkových organizací do CSÚIS, sledování čerpání rozpočtu příspěvkových organizací - dotací a mimorozpočtových zdrojů Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3758
Ing. Ondrová Pavla vedoucí oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.21 48 524 3237
Ing. Pytlounová Ladislava referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda dluhové služby města Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3234
Sauerová Ivana referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3235
Sirovátková Radka referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3755
Vohradníková Ivana referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3235
Výkrutová Karolína SÚPM - finanční referent Jablonecká 41/27 02.12 48 524 3238
Zaňková Pavlína referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda půjček z FRB, homebanking Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3233

Oddělení informační soustavy a daní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartoňová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní evidence daní Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3262
Blechová Blanka referent oddělení informační soustavy a daní Frýdlantská 183/4 48 524 3228
Dušková Alena referent oddělení informační soustavy a daní pokladna Frýdlantská 183/4 48 524 3228
Endtová Alena referent oddělení informační soustavy a daní účet správy bytů, inkaso Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3294
Horáčková Jana referent oddělení informační soustavy a daní účet fondu rozvoje bydlení Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3268
Jakubová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní příjmový účet Frýdlantská 183/4 02.21 48 524 3293
Kaiser Pavel vedoucí oddělení informační soustavy a daní vedoucí oddělení informační soustavy Jablonecká 41/27 02.26 48 524 3265
Krhounková Pavla referent oddělení informační soustavy a daní účtování majetku Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3269
Součková Vlasta referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.12 48 524 3259
Strachová Irena referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3293
Svobodová Zuzana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1 1e 48 524 3270
Trnková Jana referent oddělení informační soustavy a daní základní účet, výdajový účet Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3264
Větrovcová Petra referent oddělení informační soustavy a daní správa pohledávek Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3266
Wagnerová Renata referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.20 48 524 3242
Weidischová Jana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1 1e 48 524 3267

Oddělení poplatků a pohledávek

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Michaela referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity Frýdlantská 183/4 2.06 48 524 3245
Berger Tomáš referent oddělení poplatků a pohledávek povolení k provozování VHP a tombol, správa odvodů Frýdlantská 183/4 2.06 48 524 3241
Brindzáková Diana referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3226
Brožová Jaroslava referent oddělení poplatků a pohledávek účetnictví OEPP Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3244
Ing. Hrbková Hana vedoucí oddělení poplatků a pohledávek vedoucí oddělení poplatků a pohledávek Frýdlantská 183/4 2.05 48 524 3225
Hrnčířová Jitka referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Křížková Denisa referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3246
Lamač Josef dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3248
Liebscherová Venuše referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3227
Močárko Lukáš dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Němcová Ludmila referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3247
Novotná Stanislava referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Šámalová Martina referent oddělení poplatků a pohledávek Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3243
POPIS ČINNOSTI