Oddělení rozpočtu a financování

Ing. Pavla Ondrová

vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Tel.: 48 524 3237
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 1.21

Oddělení rozpočtu a financování

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 231

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bednářová Hana referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3758
Černíková Monika referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda - příspěvkové organizace Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3758
Ing. Pytlounová Ladislava referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda dluhové služby města Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3234
Sirovátková Radka referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda - příspěvkové organizace Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3755
Šťastná Lenka referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3233
Vohradníková Ivana referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3235
Ing. Výkrutová Karolína SÚPM - finanční referent finanční referent Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3238

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Zajišťuje přípravu a tvorbu rozpočtu města, jeho změny a rozbory čerpání. Připravuje podkladové materiály ke sjednávání úvěrů a provádí jejich splácení ve stanovených termínech. Otevírá a ruší účty v peněžních ústavech. Přebírá platební poukazy z odborů, provádí kontrolu správnosti v návaznosti na schválený rozpočet a proplácení přes homebanking. Zapojuje prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu města, kontroluje čerpání těchto dotací a provádí jejich roční finanční vypořádání. Zajišťuje činnost finančního výboru zastupitelstva města.

 • Samostatná působnost
 1. sestavuje návrh rozpočtu a návrh rozpisu rozpočtu města,
 2. provádí rozpočtová opatření, eviduje změny a úpravy rozpočtu na základě schválených rozpočtových opatření,
 3. spravuje rozpočtovou rezervu města,
 4. zabezpečuje průběžné financování rozpočtovaných potřeb města podle schváleného, resp. upraveného rozpočtu, sleduje zadlužení města z hlediska dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti,
 5. spolupracuje s  orgány oprávněnými provádět kontrolu hospodaření města podle rozpočtu,
 6. sestavuje návrh závěrečného účtu města,
 7. zajišťuje agendu příspěvkových organizací ve vztahu k rozpočtu města (předkládání rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu, schvalování účetních závěrek a finanční vypořádání)
 8. kontroluje a předává účetní výkazy příspěvkových organizací města do CSÚIS prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje,
 9. vede administrativu finančního výboru zastupitelstva města.
 • Přenesená působnost

           Nevykonává

 

 

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies