Odbor kontroly a interního auditu

Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS.

vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Tel.: 48 524 3206
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 4.33

Odbor kontroly a interniho auditu

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 206
Kontaktní místo odboru:
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec kancelář č. 4.34
Telefon: 485 243 205

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartoňová Nicole referent odboru kontroly a interního auditu kontrolor VSK Dr. Milady Horákové 580/7 4.35 48 524 3205
Bc. Filípková Linda referent odboru kontroly a interního auditu kontrolor VSK Dr. Milady Horákové 580/7 4.34 48 524 3204
Ing. Šídová Lucie referent odboru kontroly a interního auditu kontrolor VSK Dr. Milady Horákové 580/7 4.34 48 524 3208
Ing. Špidlenová Hana referent odboru kontroly a interního auditu kontrolor VSK Dr. Milady Horákové 580/7 4.34 48 524 3208

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

V souladu se zákonem o finanční kontrole zajišťuje odbor komplexní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec. Dále provádí kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory. Tyto veřejnosprávní kontroly v oblasti samostatné působnosti obce jsou vykonávány na základě ročního plánu kontrol schváleného Radou města Liberec. Interním auditem, který je nedílnou součástí kontrolní činnosti, jsou posuzovány a hodnoceny činnosti a postupy uvnitř Magistrátu města Liberec.

  • Zajišťuje kontrolní činnost v souladu s příslušnými právními a  interními předpisy všech subjektů, jejichž zřizovatelem je statutární město Liberec.
  • Zajišťuje kontrolní činnost v souladu s právními u všech subjektů, jenž jsou žadateli či příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Liberec.
  • Prošetřuje postoupené stížnosti, petice a podněty.
  • Vykonává metodickou pomoc v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě.
  • Na základě požadavku tajemníka magistrátu a výsledku vnitřního auditu navrhuje opatření ke zefektivnění chodu úřadu.
  • Zajišťuje realizaci interních auditů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
  • Dále zajišťuje technikou podporu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec.

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies