27.01.2021
Karel Horník

Poskytované benefity

Na Magistrátu města Liberec jsou uplatněny v rámci sjednané kolektivní smlouvy tyto volitelné zaměstnanecké benefity s finančním limitem na jednotlivce v částce 8.400 Kč/rok:

 

 • 4 dny sociálního volna - sick days (5 týdnů dovolené má rozpočtová sféra ze zákona);
 • 5 dnů dalšího sociálního volna – vztahuje se na zaměstnance, kteří v příslušném kalendářním roce završí 5 let či jejich násobek nepřetržitého trvání pracovního poměru u statutárního města Liberec;
 • zaměstnanci, kteří nepřetržitě pracují u zaměstnavatele 14 let, mají nárok na 5 dnů dalšího sociálního volna každý rok;
 • příspěvek na stravování v hodnotě 50 Kč/den (příspěvek zaměstnance na stravenku dosud činí 45,- Kč/den;
 • možnost využití volných vstupů do ZOO Liberec;
 • nákup celoročních předplatných jízdenek městské hromadné dopravy v Liberci
 • pořízení předplatných jízdenek v rámci systému IDOL;
 • pořízení vstupenek do kulturních, tělovýchovných a zdravotnických zařízení;
 • uhrazení individuálních jazykových, případně obdobných vzdělávacích kurzů;
 • příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění (tento příspěvek je osvobozen od daně, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění až do výše příspěvku 30.000,- Kč);
 • příspěvek zaměstnanci na životní pojištění (tento příspěvek je osvobozen od daně, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění až do výše příspěvku 30.000,-Kč);
 • dispoziční prostředky pro naléhavé zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (včetně možnosti poskytnutí ochranných nápojů v době, kdy je to důvodné);
 • dispoziční prostředky pro úhradu nákladů kolektivních kulturních a sportovních akcí pořádaných pro zaměstnance statutárního města Liberec;
 • dispoziční prostředky k poskytnutí jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací;
 • dispoziční prostředky pro poskytnutí příspěvku na úhradu správního poplatku při příležitosti sňatku zaměstnance uzavřeného v rámci matričního obvodu Liberec ve výši 1.000,- Kč;
 • prostředky na platy zaměstnanců, nečerpané dlouhodobou (tj. trvající déle než 2 týdny) pracovní neschopností zaměstnance, mohou být na návrh příslušného vedoucího odboru rozděleny mezi zastupující zaměstnance až do výše 60% nečerpaných platových prostředků formou odměny /§ 134 ZP/ - tento postup může být uplatněn i u dlouhodobě neobsazených pracovních pozic, a to vždy na základě dohody tajemníka a příslušného vedoucího odboru, výpočet takovýchto prostředků se vypočítá z příslušného nařízení vlády o platech ve veřejné správě z příslušné hodnoty pro třídu neobsazené pozice a 6. stupně;
 • zaměstnavatel může z prostředků na platy na návrh příslušného vedoucího odboru poskytnout zaměstnanci odměnu k ocenění pracovních zásluh při dovršení 40, 50, 60 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod /§ 224 odst. 2 písm. a) ZP/, přičemž výše odměny se navrhne podle doby trvání pracovního poměru u zaměstnavatele - do pěti odpracovaných let lze poskytnout odměnu ve výši do 3 000 Kč, nad pět odpracovaných let včetně lze poskytnout odměnu ve výši do 5 000 Kč, stejnou výši odměny lze na návrh příslušného vedoucího odboru poskytnout zaměstnanci i za odpracování 10 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele;
 • pružná pracovní doba.

 

  

 

     

Nastavení cookies