Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího

 

Stavba řeší úpravy ulice Dobiášovy od okružní křižovatky s ulicí Vratislavickou po křižovatku s ulicí Krejčího a nové napojení do ul. Pazderkovy. Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy.