Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího

  

Stavba řeší zejména přestavbu průběžné křižovatky ulic Dobiášova-Krejčího-Pazderkova na křižovatku okružní, úpravu navazujících úseků zaústěných komunikací (včetně chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zastávek), nezbytné přeložky inženýrských sítí (veřejné osvětlení, dešťová stoka) a vegetační úpravy.

Nastavení cookies