Stav projektu

Aktuální stav projektu

11/2018 Uzavřena Smlouva o dílo na zpracovatele projektové dokumentace (FS Vision, s.r.o. – 1 966 250 Kč)