Stav projektu

Aktuální stav projektu

11/2021         Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce; vyhlášení veřejné zakázky na zajištění funkce TDS a BOZP; příprava žádosti o podporu 
08/2021         Podána žádost o stavení povolení na rekonstrukci stávající budovy
06/2021         Projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci stávající budovy podána k vyjádření na dotčené orgány
01/2021         Uzavřena Smlouva o dílo na zpracovatele projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci stávající budovy (FS Vision, s.r.o. – 1 675 850 Kč vč. DPH)
11/2020         Vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na přístavbu
03/2020         Podána žádost o stavební povolení na přístavbu
09-11/2019   Vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů
04/2019         Podána vyjádření dotčených orgánů
03/2019         Odevzdána dokumentace pro stavební povolení na přístavbu
11/2018         Uzavřena Smlouva o dílo na zpracovatele projektové dokumentace na přístavbu (FS Vision, s.r.o. – 1 966 250 Kč vč. DPH)

Nastavení cookies