Navýšení kapacit MŠ Pastelka


Snímek nahoře - původní stav objektu, dole budoucí podoba objektu


Projekt IROP: Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Projekt SFŽP: Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 


Fáze projektu: udržitelnost

Cíle projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity o 40 míst. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu MŠ.
Vybudování retenční nádrže a tím zlepšení ekologických poměrů v lokalitě.
 

Aktuality

26.05.2021

Nová mateřská škola Pastelka přivítá víc dětí a bude soutěžit o titul stavby roku

V květnu byla předána zrekonstruovaná budova mateřské školy Pastelka v Ostašově. Do oprav a rozšíření kapacity mateřinky zhruba o 40 nových míst investovalo město Liberec, díky evropským dotacím, přibližně 57 milionů korun.
 
13.04.2021

Město zrekonstruovalo dvě mateřinky

Rekonstrukci a současně rozšíření prostor v libereckých mateřských školách Pastelka a Motýlek dokončuje v současné době město Liberec. Do oprav a rozšíření kapacity obou mateřinek zhruba o 60 nových míst investovalo, díky evropským dotacím, přibližně 73 milionů korun.
 

O projektu

Maximální celkové náklady projektu: 57 200 000 Kč

Míra podpory z IROP:
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Míra podpory ze SFŽP:
85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů) 

Aktivity projektu:

  • přístavba dvoupodlažního pavilonu a částečná rekonstrukce objektu MŠ Pastelka (Ostašov, Stromovka 100)
  • navýšení kapacity mateřské školy a vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • zajištění bezbariérovosti objektu
  • pořízení nového vybavení školy
  • vybudování ČOV a retenční nádrže

Harmonogram projektu:
10/2018
podání žádosti o podporu IROP
06/2020 podání žádosti o podporu SFŽP
04/2020-04/2021 realizace projektu
05/2021 ukončení projektu


Stav projektu

 

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů
e-mail: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

Nastavení cookies