detail

Oddělení přestupků zejména:

  • vede přestupkové řízení v rozsahu stanovené věcné a funkční příslušnosti. Zabývá se především problematikou přestupků, kterých se dopouštějí fyzické osoby. Nejčastěji řešené delikty jsou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže) a přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na zdraví). Ve sporných případech přestupkové oddělení spolupracuje se Státním zastupitelstvím v Liberci, a to především při posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o podezření z přestupku či trestného činu
  • na žádost Policie ČR nebo soudů sděluje, zda s konkrétní osobou bylo  v minulosti vedeno přestupkové řízení či nikoli