Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci


Projekt: Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci


Program: Evropský sociální fond / 
Operační program výzkum vývoj a vzdělávání (výzva č.022_15_007 - Inkluzivní vzdělávání)

Registrační č.:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249

Fáze projektu:  realizace (období 12/2016 - 11/2019)

Náklady projektu
: 28 947 554 Kč
5 % dotace ze státního rozpočtu
85 % dotace z Evropské unie
10 % spoluúčast SML

Výše dotace z EU:        24 605 420 Kč

Výše dotace ze SR:       2 894 755 Kč 


Cíle projektu:
Podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. Podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Podpora stávajícího předškolního centra a vznik dalšího centra společně s partnery projektu.

Aktuality

01.06.2017

Nový předškolní klub v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská

Nový nízkoprahový klub v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská je dílčí aktivitou projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, na jehož realizaci získalo statutární město Liberec 85% dotaci ze zdrojů EU a který samo podpořilo částkou 1,45 milionu korun.
 
18.08.2016

Tříletý projekt Vzdělávejme předškoláky společně

Statutární město Liberec získalo z MŠMT 29 miliónů korun na projekt společného vzdělávání (inkluze).
 
02.12.2015

V Liberci by s podporou státní dotace měly vzniknout dva nové předškolní kluby

Statutární město Liberec předloží v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti inkluzivního vzdělávání projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“. Realizačními partnery projektu budou Technická univerzita v Liberci, liberecká pobočka organizace Člověk v tísni a společnost ITveSkole.cz.
 

O projektu

Příjemce projektu: 

PD1 – statutární město Liberec  


Partneři projektu:
Partneři s finančním příspěvkem
PP1 - ITveSkole.cz, o. p. s.
PP2 - Člověk v tísni, o. p. s.
PP3 - Technická univerzita v Liberci
Partneři bez finančního příspěvku
PB1 - Základní a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.
PB2 - Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.
PB3 - Mateřská škola „Rolnička“, Truhlářská 340/7, p. o.
PB4 - Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p. o.
PB5 - Mateřská škola „Kytička, Liberec, Burianova 972/2, p. o.

Náklady projektu 28 947 554 Kč
5 % dotace ze státního rozpočtu 
85 % dotace z Evropské unie 
10 % spoluúčast SML

Výše dotace z EU:         24 605 420 Kč

Výše dotace ze SR:        2 894 755 Kč 


Celkový podíl příjemce projektu:
statutární město Liberec 14 997 944 Kč

Celkový podíl partnerů projektu: ITveSkole.cz, o. p. s.          7 315 095 Kč
Člověk v tísni, o. p. s.           4 703 743 Kč
Technická univerzita v Liberci    1 930 772 Kč

Cíle projektu:

Podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. Podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Podpora stávajícího předškolního centra a vznik dalšího centra společně s partnery projektu.

Aktivity projektu:

  • zřízení a provozování dvou předškolních klubů
  • příprava dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do MŠ (včetně práce s rodiči)
  • vzdělávací aktivity pro rodiče (v oblasti rané péče)
  • poradenství v oblasti vzdělávání dětí (pro rodiče)
  • podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v MŠ

Harmonogram projektu: 12/2016 - 11/2019 realizace projektu
11/2019 ukončení projektu


Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Kristýna Brzáková
finanční a projektový manažer
e-mail:
tel.: +420 485 243 572


                                                       

Statutární město Liberec            ITveSkole.cz, o.p.s.                   Člověk v tísni, o.p.s.            Technická univerzita v Liberci