Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

Předpokládané celkové náklady projektu: 35 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu: Kvalitní základní vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben. Rozšíření kapacit kmenových učeben. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu ZŠ.

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy


O projektu

Aktivity projektu:

  • rekonstrukce objektu ZŠ náměstí Míru (Ruprechtice, nám. Míru 212/2)
  • vznik dvou odborných učeben (cizích jazyků, přírodních věd)
  • vznik dvou kmenových učeben
  • pořízení schodolezu
  • zateplení obvodového pláště budovy a podkroví
  • rekonstrukce části topného systému

Harmonogram projektu: 05/2017 podání žádosti o podporu
06/2017 - 09/2017 realizace projektu
10/2017 ukončení projektu

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Kristýna Brzáková
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail:
tel.: +420 485 243 572