Navýšení kapacit MŠ Beruška

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Beruška


Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

Aktuality

13.02.2018

Zahájení rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“

Dne 5.2.2018 byl předán objekt Mateřské školy „Beruška“ stavební firmě ASTRA Mont s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení jako zhotovitel rekonstrukce objektu.
 

O projektu

Fáze projektu: realizace
Předpokládané celkové náklady projektu: 51 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity mateřské školy o 16 míst. Zajištění bezbariérového užívání objektu.

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu MŠ Beruška (Ruprechtice, Na Pískovně 761/3)
  • vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • zajištění bezbariérového užívání projektu


Harmonogram projektu:

11/2017 podání žádosti o podporu
02/2018 – 07/2018 realizace projektu
09/2018 ukončení projektu

 

Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: 
tel.: +420 485 243 586