Navýšení kapacit MŠ Beruška

 

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Beruška

 

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)


Fáze projektu
: příprava (pro podání žádosti o podporu)
Předpokládané celkové náklady projektu: 51 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity mateřské školy o 16 míst. Zajištění bezbariérového užívání objektu.

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu MŠ Beruška (Ruprechtice, Na Pískovně 761/3)
  • vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • zajištění bezbariérového užívání projektu

Harmonogram projektu:   08/2017 podání žádosti o podporu

09/2017 – 02/2018 realizace projektu

05/2018 ukončení projektu


Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: 
tel.: +420 485 243 586