Stav projektu

Aktuální stav projektu

09/2017 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; příprava žádosti o podporu do 59. výzvy IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
08/2017 Dodání DPS včetně rozpočtu
06/2017 Zpracování DPS včetně rozpočtu; příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; zajištění povinných příloh k žádosti o podporu; zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy; podání žádosti o podporu do 7. výzvy IPRÚ - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.
05/2017 Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
03/2017  Zajišťování inženýrské činnosti pro stavební povolení; zpracování DPS; příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy;  příprava žádosti o podporu.
06/2016 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (STUDIO DD + s. r. o. – 656 000 Kč).


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 720 000 Kč 
přestavba MŠ (včetně vybavení a vybudování bezbariérového přístupu)  45 270 000 Kč 
vybavení MŠ + vybavení kuchyně      4 330 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP 500 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza, studie proveditelnosti apod.) 180 000 Kč