Stav projektu

Aktuální stav projektu


2/2018 Uzavřena Smlouva o dílo na dodavatele stavebních prací (ASTRA Mont s. r. o. – 33.777.700 Kč bez DPH); předání staveniště a zahájení stavebních prací; nové vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení.
1/2018 probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele vybavení kuchyně a zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení.
12/2017 Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací
11/2017 Podání žádosti o podporu do 59. výzvy IROP; vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
10/2017 Příprava zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení a vybavení kuchyně
09/2017 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; příprava žádosti o podporu do 59. výzvy IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
08/2017 Dodání DPS včetně rozpočtu
06/2017 Zpracování DPS včetně rozpočtu; příprava zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; zajištění povinných příloh k žádosti o podporu; zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy; podání žádosti o podporu do 7. výzvy IPRÚ - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.
05/2017 Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
03/2017  Zajišťování inženýrské činnosti pro stavební povolení; zpracování DPS; příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy;  příprava žádosti o podporu.
06/2016 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (STUDIO DD + s. r. o. – 656 000 Kč).

 


Předpokládané dílčí náklady projektu

 

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 720 000 Kč 
přestavba MŠ (včetně vybavení a vybudování bezbariérového přístupu)  45 270 000 Kč 
vybavení MŠ + vybavení kuchyně      4 330 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP 500 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza, studie proveditelnosti apod.) 180 000 Kč