Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání -integrované projekty IPRÚ)

 

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Maximální celkové náklady: 40 000 000 Kč

5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)
Cíle projektu:

Kvalitní a dostupná infrastruktura pro přeškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity o 38 míst. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu MŠ.

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu MŠ Pastelka (Ostašov, Stromovka 100)
  • výstavba nového bezbariérového pavilonu se dvěma třídami (pro 2-3 leté děti a starší děti)
  • pořízení prvků „interaktivní zahrada“ (zahradní herní prvky)
  • zateplení obvodového pláště budovy
  • vybudování ČOV

Harmonogram projektu: 11/2017 podání žádosti o podporu
07/2018 - 02/2019  realizace projektu
03/2019 ukončení projektu 

Kontakty:
Manažer projektu
Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: futoova.veronika@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 573