Stav projektu

Aktuální stav projektu

01/2017 ukončena lhůta pro podání nabídek veřejné zakázky (projektová příprava)
03/2017 vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 450 000 Kč 
přestavba M3 (včetně vybavení, zateplení a ČOV) 37 700 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP      700 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč