Stav projektu

Aktuální stav projektu

09/2018 Zpracování studie proveditelnosti a Žádosti o podporu
08/2018 Finální úpravy položkového rozpočtu
03/2018 Zpracování položkového rozpočtu na stavbu a vybavení
04/2017 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (FS Vision, s.r.o. – 1.448.370 Kč)
02/2017 Probíhá vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace
12/2016 Vypsání veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 450 000 Kč 
přestavba M3 (včetně vybavení, zateplení a ČOV) 37 700 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP      700 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč