Navýšení kapacit MŠ Motýlek

Projekt: Navýšení kapacit MŠ Motýlek

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)


Maximální celkové náklady: 16 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Fáze projektu:
příprava (pro podání žádosti o podporu)

Cíle projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity o 28 míst. Zajištění bezbariérového přístupu.

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu MŠ Motýlek (Rochlice, Broumovská 840/7) 
  • vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • pořízení prvků „interaktivní zahrada“ (zahradní herní prvky)
  • vybudování výtahu

Harmonogram projektu: 11/2017 podání žádosti o podporu
06/2018 - 08/2018  realizace projektu
09/2018 ukončení projektu


Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail:
tel.: +420 485 243 573