12.06.2012
Main Administrator

Ceník výstupů z databáze GIS města Liberec

Ceník výstupů z databáze GIS stanovuje ceny digitálních dat a ceny tisků, které město Liberec může za úplatu poskytovat. V seznamu poskytovaných dat jsou uváděny základní ceny, které platí pro komerční využití dat. Pod hlavní tabulkou ceníku jsou dále uvedeny cenové varianty, které platí pro dalším subjekty (organizace města, školy,…). Ceník tiskových výstupů je na konci dokumentu.
Na přípravu standardního výstupu se počítá s hodinou práce. Pakliže doba přípravy výstupu přesáhne 1 hodinu, jedná se o nadstandardní výstup, jehož cena se navyšuje o hodinovou sazbu (500,- Kč). Nadstandardním výstupem se rozumí také změna struktury dat, nebo konverze do požadovaného specifického formátu dat (viz. Pravidla pro poskytování dat).