Nápověda k aplikaci MARUSHKA

Nápověda k ovládání mapové aplikace Marushka

Přiblížení

Mapu přiblížíte dvojklikem levého tlačítka, kolečkem myši nebo stiskem '+' na klávesnici.

 

Oddálení

Oddálení provedete jednoduchým stiskem pravého tlačítka, kolečkem myši nebo '-' na klávesnici.

Výběr obdélníkem

Stiskem klávesy 'Ctrl', levého tlačítka a zároveň tažením myši vytvoříte oranžový obdélníček vymezující oblast, kterou chcete zobrazit.

Posun

Posun mapy je možný stiskem levého tlačítka a pohybem myši nebo podržením klávesy 'Alt' a pohybem kolečka myši případně kurzorovými klávesami.


Přehledová mapa a vrstvy

Přehledka

Stejné operace jsou možné i na přehledové mapce. Kliknutím na ikonku   rozbalíte nabídku změny měřítka. Vespod přehledky najdete souřadnice S-JTSK a GPS.

Vrstvy

Kliknutím na šedé záhlaví nebo ikonku plus rozbalíte požadovanou skupinu vrstev a vyberete checkbox. Obnovíte tlačítkem Překreslit, které se objeví. Nad podkladovou mapu můžete zobrazit průhledné vrstvy. Názvy vrstev, které jsou šedivé jsou v aktuálním měřítku nedostupné. Najetím kurzorem na název vrstvy se objeví titulek dostupnosti vrstvy. Pokud má vrstva informační dotaz, je u ní ikonka,která může být také nedostupná v  měřítku.


Informační dotazy

Informační menu

Vyberete-li informační dotaz u vrstvy zakliknutím ikonky   a překreslíte, v mapě budou zobrazeny ikonky informačních dotazů. Po kliknutí na některou zobrazíte menu a výběrem položky zobrazíte popisné informace do panelu 'informace'.


Nástroje


Nástroje

Nástroje slouží převážně k manipulaci s mapou.


Přiblížení - Zoomování dolů - zvětšování
Oddálení - Zoomování nahoru - zmenšování
Zpět - Pohyb historií Zpět - nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči
Vpřed - Pohyb historií Vpřed - nepoužívejte tlačítko Vpřed v prohlížeči
Celek - Výchozí pohled - celé území
Překreslení - Překreslení - většinou se děje automaticky


Vyhledání adresy - Ulice a čísla popisného

Vyhledání adresy

Pokud chcete vyhledávat adresu nebo část obce, zadávejte do panelu vyhledávání výraz ve tvaru část obce+číslo popisné nebo ulice+číslo popisné nebo překlikněte na záložku 'hledat' a vyberte typ dotazu. Při psaní ve vyhledávacím okně adresy se bude objevovat našeptávací panel. Ten však našeptává pouze část obce či ulici, nikoli číslo popisné. Samotná část obce se pak nevyhledává. Vyberte položku kurzorovými klávesami nebo myší a potvrďte klávesou enter či tlačítkem 'go'.

Lokalizace-krok1

Výsledek vyhledávání se zobrazí na záložce 'Hledat' a automaticky se objeví v mapě. Pokud je výsledků více, zobrazí se v mapě vždy ten první. Můžete si v mapě zobrazit jiný výsledek kliknutím na tlačítko Zobrazit v mapě .

Lokalizace-krok2

Pokud jste vyhledávali číslo popisné, v mapě se objeví ikonka informační ico  Po kliku na ní(případně výběru položky zobrazeného menu) uvidíte v záložce 'Informace' popisné údaje k vyhledanému objektu.

Lokalizace-možnost2

Adresu můžete vyhledat i na záložce 'Hledat'. Ze stromu dotazů vyberte 'Hledej adresu', vyplňte pole 'Ulice nebo Část obce', klikněte na dotahovací tlačítko získej , vyberte ze selectboxu položku, vyplňte 'Číslo domovní nebo orientační' a potvrďte tlačítkem najít . V mapě se opět zobrazí první z vyhledavých výsledků.


Legenda

Legenda

Legenda se zobrazuje automaticky v závislosti na zapnutých vrstvách a měřítku na záložce 'Legenda'.


Výběr území polygonem

Ohrada

Tímto nástrojem vytváříme výběrovou ohradu území do jiné aplikace. Vyberte z hlavního menu(je-li zobrazeno) 'Výběr území polygonem' nebo klikněte na tlačítko tlačítko Ohrada  v panelu nástrojů. Nakreslete body ohrady klikáním levého tlačítka myši. Poslední bod je možné smazat tlačítkem 'Smaž poslední bod'. Smazání celé ohrady a kreslení nové lze tlačítkem 'Znovu'. Po třech nakreslených bodech se aktivuje tlačítko 'Odeslat' a ohrada je připravena k odeslání do jiné aplikace.


© 2008 GEOVAP, spol. s r.o.

Nastavení cookies