Užitečné odkazy

O Marushce - informace o serveru Marushka

Geovap - Společnost GEOVAP - dodavatel GIS pro Liberec

WMS - informace o službách WMS

Nahlížení do KN - stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

UIR-ADR: Územně identifikační registr adres - portál sloužící k prohlížení dat v registru, ověřování existence adres a zadávání reklamací na správnost údajů v registru. 

Geoportál Cenia - portál veřejné správy České republiky.

Mapy české geologické služby (Geofond) - přístup ke geologickým datům evropských databází vrtů.

Prezentace starých mapových děl univerzitou J.E. Purkyně -  prohlížení starých map I., II., a III. vojenského mapování, Müllerovy mapy a map Stabilního katastru.

Historický letecký snímek ČR z 50. let -  mapová aplikace společnosti CENIA.

Mapy na Seznamu - mapy ČR na portálu Seznam.cz.

Mapy Atlas - mapy ČR na portálu Atlas.cz.

Mapy Google - mapy ČR  na portálu Google.cz.

 

 

Nastavení cookies