3D vizualizace Liberce

Máte možnost si Liberec a jeho okolí prohlédnout v prostředí interaktivní 3-dimenzionální vizualizace.

Grafické prostředí a ovládání je intuitivní a připomíná letecký simulátor z počítačových her, nebo oblíbený prohlížeč Google Earth. Obsah scény je kompilací leteckých snímků, digitálního modelu terénu a  dalších datových zdrojů, pocházejících ze stávajících mapových projektů, které má město k dispozici. Uživateli je prostřednictvím Internetu umožněn virtuální interaktivní průlet nad digitálním modelem terénu Liberce a jeho okolím pokrytým ortofotomapou a to buď podle přání uživatele nebo podle předdefinovaných tras. Tento 3D model dále umožňuje vyhledávání objektů, získání základních informací, natáčení, přibližování.

 

 

Stručně o tvorbě 3d vizualizace:

Na digitální model terénu byla „natažena“ ortofotomapa (letecké snímky). Tím bylo dosaženo „zvlnění“ terénu, tedy onoho třetího rozměru - k rovinným souřadnicím X a Y přibyla souřadnice Z (nadmořská výška). S pomocí leteckých snímků byly přesnou stereofotogrammetrickou metodou překresleny půdorysy budov a střešní pláště přičemž došlo k zjednodušení tvarů. Budovy pak byly domodelovány a „posazeny“ na ortofotomapu (v ploše kružnice o poloměru cca 3,5 km jejíž střed leží na náměstí Dr. E. Beneše). Budovy v centru a některé další významné budovy byly potaženy texturami fasád – fotografiemi, aby v modelu vypadaly reálně. Součástí 3D modelu jsou další tématická vektorová data (liniové prvky hranic čtvrtí, turistické trasy, významné objekty, atd.) a popisná data (názvy objektů, texty, atd.). Některá tato data jsou nebo mohou být propojena interaktivně s dalšími informacemi – např. HTML odkazy na stránky u daného objektu, popisné informace o objektu nebo území, panaromatický snímek objektu nebo území apod.

 

Datový a funkční obsah 3d vizualizace:

Vrstvy:

- Části města (hranice a názvy jednotlivých čtvrtí města)

- Názvy ulic

- Kultura, památky, úřady (důležité objekty ve městě, některé s odkazem na webové stránky daného subjektu)

- Popisné informace (objekty, názvy….)

- Čísla popisná (informační vrstva s čísly popisnými)

- Cyklo a turistické stezky

- Katastr nemovitostí (WMS služba napojená na portál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – soubor grafických informací)

- Objekty

- Budovy

- texturované budovy (textury fasád některých budov)

 

 

- Texturovaný model náměstí (detailní 3D model náměstí Dr. E. Beneše a jeho nejbližší okolí)

 

 

- budovy („objemové“ 3D modely budov ve městě)

 

 

- kostely (vybrané kostely, kaple a modlitebny ve městě) 

 

 

- Ještěd (detailní 3D model hotelu Ještěd s vysílačem)

 

- Ostatní

- Zeleň (některá místa ve městě doplněná o stylizované stromy a keře)

 

 

- Lampy (některé lampy veřejného osvětlení)

 

 

- Mosty (některé mosty)

- Vrstevnice (vrstevnice s intervalem 1 m)

- Územní plán

- Územní plán neprůhledný (Hlavní výkres stávajícího platného územního plánu města Liberce)

 

- Územní plán 50% (Hlavní výkres stávajícího platného územního plánu města Liberce s nastavenou 50% barevnou průhledností)

Pozn.: Aplikace byla doplněna o  modul VLASTNÍK, který umožní získat aktuální informace Katastru nemovitostí o jakékoli parcele nebo budově.

 

 

Jak si prohlédnu 3D vizualiaci?

 • je potřeba nainstalovat Skyline TerraExplorer Viewer
 • instalace nejnovější verze prohlížečky je na adrese ZDE
 • Obecné informace o možnostech a využití systému TERRA naleznete ZDE
 • Informace k ovládání prohlížečky se dozvíte v obecně zaměřené stručné nápovědě ZDE.
 • Odkaz s často kladenými otázkami naleznete ZDE
 • pak klikněte ZDE (soubor se otevře pomocí nainstalovaného TerraExploreru, po spuštění počkejte na načtení všech objektů, celkem jich je asi 2700)
 • Pro uživatelé, kteří nechtějí nebo nemohou instalovat uživatelskou prohlížečku na počítač budou k dispozici ke stažení obrazové náhledy a video ukázky z prostředí 3D vizualizace ortofotomapy Liberce.

 

Zvládne to můj počítač?

 • Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox 1.0 nebo vyšší
 • Operační systém Windows XP/Vista/7
 • operační paměť - 1GB RAM (doporučuje se 4GB a vyšší)
 • Videokarta - 128MB paměti (doporučuje se 512MB a více)
 • připojení k internetu: doporučuje se broadband – širokopásmové připojení (min. 256 kbit/s)
 • programové rozhraní DirectX 9.0c
 • povolen komunikační port 8080

 

Další odkazy:

 • ZDE najdete další 3D vizualizace

Nastavení cookies