Oddělení provozu a správy budov

Bc. Jaroslav Anděl

vedoucí oddělení provozu a správy budov
Tel.: 48 524 3756
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 9

Oddělení provozu a správy budov

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 756

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dlask Rudolf domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1 1d
Heršálek Petr domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1 1 724 155 916
Hummelová Ivana referent oddělení provozu a správy budov nám. Dr. E. Beneše 1 1a 48 524 3771
Pokorná Monika referent oddělení provozu a správy budov nám. Dr. E. Beneše 1 1a 48 524 3772
Pokorný Marcel řidič silničních motorových vozidel nám. Dr. E. Beneše 1 1b 602 181 728
Poulová Radka referent oddělení provozu a správy budov správa budov, pronájmy zased. místností nám. Dr. E. Beneše 1 9 48 524 3773
Radošinský Martin řidič silničních motorových vozidel mobil: 602 153 010 nám. Dr. E. Beneše 1 1b 48 524 3106
Richter Jan domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1 1b 48 524 3955
Rousová Hana uklizečka nám. Dr. E. Beneše 1 1
Seibert Marcel referent oddělení provozu a správy budov nám. Dr. E. Beneše 1 1d 48 524 3775
Bc. Vydra Petr specialista oddělení provozu a správy budov nám. Dr. E. Beneše 1 1c 48 524 3762
POPIS ČINNOSTI

Komplexně zajišťuje provoz MML po stránce technické a materiální.

 

A) Samostatná působnost

1. komplexně zajišťuje provoz magistrátu, a to jak po stránce technického, tak i materiálního zabezpečení;

2. zajišťuje komplexní provoz autoparku magistrátu;

3. zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov MML a souvisejících prostranství;

4. je garantem estetického vybavení a vzhledu všech úředních prostor, jednotnosti informačně-orientačních systémů, infotabulí a dalších označení, výzdoby a dodržování pravidel provozu úředních prostor;

5. zajišťuje servis veškerých společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných SML;

6. plní úkoly související se zajištěním provozu a správy veškeré telefonie na SML - v této oblasti spolupracuje s jednotlivými operátory hlasových služeb pevných sítí a sítí GSM;

7. zajišťuje koordinované zásobování magistrátu nábytkem, zařízeními, kancelářskými potřebami a dalším provozním materiálem;

8. zajišťuje parkování pro potřeby úřadu na místech k tomu vyhrazených;

9. podílí se na materiálním a technickém zabezpečení voleb a referend;

10. komplexně spravuje všechny budovy v majetku SML, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;

11. garantuje péči o památkový charakter těchto budov;

12. pořizuje movité věcí, které nemají charakter spotřebního materiálu, a které slouží k zajištění provozu magistrátu;

13. vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužících potřebám magistrátu;

14. provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;

15. zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení;

16. zajišťuje přípravu místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

17. zajišťuje úklid venkovních ploch u budov magistrátu, drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů;

18. zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);

19. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);

20. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;

21. je garantem uzavírání budov magistrátu a vede evidenci klíčů vydaných v budovách MM

B) Přenesená působnost
nevykonává

 

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

04.01.2010

Návštěvníci magistrátu si budou moci prohlédnout nejstarší zvon Liberce

Málokdo asi tuší, že nejstarší liberecký zvon nevisí na žádném ze zdejších kostelů, ale na zadní stěně liberecké radnice. Na počátku 17. století jej pravděpodobně vytvořil žitavský lijec Georg Wildt, který v té době odlíval zvony pro redernská panství v Liberci a Frýdlantě...
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.