Program souSedíme si

Podpořeny budou projekty, které:
· vycházejí ze znalosti prostředí;
· mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity);
· těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.);
· vytvářejí příležitosti k podílení se místních obyvatel na utváření veřejného prostoru;
· stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů;
· podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel;
· obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti;
· jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí);
· podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí;
· posilují společnou identitu a vztah lidí k místu kde žijí i k sobě navzájem.


Kdo může žádat:
· nadace
· nadační fondy
· obce
· obecně prospěšné společnosti
· příspěvkové organizace
· sdružení obcí
· spolky (včetně původních občanských sdružení)
· účelová zařízení církví (charity a diakonie)
· ústavy


Kontakty:
Lucie Voláková
e-mail: lucie.volakova@nadacevia.cz

Renata Wilflingová
e-mail: renata.wilflingova@nadacevia.cz

tel.: 233 113 370 (kancelář Nadace VIA), 604 965 559
uzávěrka: 15.10.2014

Více informací naleznete zde: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2014-podzimni-kolo

Nastavení cookies