detail

  • Zajišťuje kontrolní činnost v souladu s příslušnými právními a  interními předpisy všech subjektů, jejichž zřizovatelem je statutární město Liberec.
  • Zajišťuje kontrolní činnost v souladu s právními u všech subjektů, jenž jsou žadateli či příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Liberec.
  • Prošetřuje postoupené stížnosti, petice a podněty.
  • Vykonává metodickou pomoc v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě.
  • Na základě požadavku tajemníka magistrátu a výsledku vnitřního auditu navrhuje opatření ke zefektivnění chodu úřadu.
  • Zajišťuje realizaci interních auditů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
  • Dále zajišťuje technikou podporu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec.

Nastavení cookies