Stav projektu

Aktuální stav projektu

09/2017 Vyhodnocení zadávacího řízení na vnitřní vybavení
08/2017 Zahájení rekonstrukce ZŠ Kaplického firmou BREX spol. s.r.o., podání žádosti o podporu do IROP
07/2017 Příprava a vyhlášení zadávacího řízení na vnitřní vybavení rekonstruovaných prostor; výběr zhotovitele stavby
06/2017 Předání studie proveditelnosti a CBA analýzy; vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací; podání žádosti o podporu do 8. výzvy IPRÚ - infrastruktura základních škol
05/2017 Příprava a kontrola rozpočtu; zpracování zadávací dokumentace na dodavatele stavebních prací
04/2017 Vydání stavebního povolení na rekonstrukci a stavební úpravy.
03/2017 Zpracování DPS
Příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy
Příprava žádosti o podporu
09/2016 Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Energy Benefit Centre a.s. – 945 000 Kč)

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

 

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)        950 000 Kč 
přestavba ZŠ (včetně vybavení a schodolezu)   20 490 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP        460 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)        100 000 Kč