Žádost o vyjádření SML jako účastníka územního řízení; jako vlastníka pozemku nebo stavby; jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby

U žádostí o umístění komunikačních sítí musí být před vydáním souhlasu se statutárním městem Liberec uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti včetně zaplacené zálohy. Bez zaplacené zálohy nelze vydat souhlas vlastníka nemovitosti.

Formulář k žádosti o směnu pozemku je dostupný na webovém odkazu https://portal.liberec.cz/situace/oblast/vyjadreni-statutarniho-mesta-liberec-v-pozici-ucastnika-spravnich-rizeni-tykajicich-se-povolovani-staveb.

Nastavení cookies