Povodí Labe celý Tajch vypouštět nakonec nebude, hráz utěsní stěna z plechů typu larsen

Průtok výpustním potrubím ustal a vodohospodáři se tak mohou pustit do opravy hráze, aniž by museli vypustit celý rybník. Hladina je u hráze nyní ve výšce zhruba 1,5 metru nad výpustním potrubím.

Povodí Labe se dohodlo s městem Liberec, že k opravě hráze použije speciální plechy typu larsen. Do hráze bude zatlučena plechová deska, široká 10 metrů, a tak vznikne uvnitř hráze další, nepropustná hráz. Ta zabrání prosakování vody porouchaným potrubím.

„Tímto opatřením by měl být utěsněn starý výpustní objekt a jakékoliv riziko by mělo být eliminováno. Nadále bude ale pokračovat udržovací čerpání vody. Čerpadla budou připravena v pohotovosti pro případ, že by přišly silné přívalové deště a hladina Tajchu by se znovu zvedla,“ vysvětlila primátorka města Martina Rosenbergová.

„Do doby, než provede Povodí Labe zapuštění plechové stěny do stávající hráze, a než si ověříme, že nebezpečí protržení hráze zcela pominulo, zůstává pro vesecký rybník vyhlášený druhý stupeň povodňové aktivity,“ dodala primátorka s tím, že město bude i nadále pokračovat v krocích, vedoucích k napravení neuspořádaných vlastnických vztahů v této lokalitě, aby mohla v budoucnu hráz projít komplexní rekonstrukcí.

Text: Zuzana Minstrová

Nastavení cookies