CENTRUM BYDLENÍ LIBEREC

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BYDLENÍ

Adresa: Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn

Telefon pro registraci: 778 757 888

Úřední doba pro veřejnost:

PO: 10:00 – 17:00

ÚT:  8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00

ST:  9:00 – 17:00

ČT:  8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00

PÁ: 10:00 – 12:00


Mgr. Martin Chochola, PhD.
vedoucí Centra bydlení Liberec
GSM: +420 770 157 755
Email:  chochola.martin@magistrat.liberec.cz

 

Jméno Pozice Vykonávaná činnost Email Telefon
Lenka SLÁMOVÁ, DiS Klíčový pracovník – vedoucí týmu přímé podpory   slamova.lenka@magistrat.liberec.cz 771 278 282
Beková Kateřina Klíčový pracovník 1 – senior pracovník HF   bekova.katerina@magistrat.liberec.cz 773 772 687
Benešová Lucie Klíčový pracovník 2   benesova.lucie@magistrat.liberec.cz 778 766 418
Bc. Šlajch Petra Klíčový pracovník 3   slajch.petra@magistrat.liberec.cz 775 855 347
Váňa Pavel Klíčový pracovník 4   vana.pavel@magistrat.liberec.cz 773 772 688
Mia Mojžíšková Klíčový pracovník 5   mojziskova.mia@magistrat.liberec.cz 770 125 130
Olga Tippeltová Navigátor kontaktního místa pro bydlení, Koordinátor – vedoucí KMB   tippeltova.olga@magistrat.liberec.cz 773 916 487

 

POPIS ČINNOSTI

Centrum bydlení Liberec (CBL) je projekt tzv. kontaktního místa pro bydlení, které slouží ke komunikaci a podpoře široké veřejnosti, zejména osobám a domácnostem v bytové nouzi, ohroženým ztrátou bydlení nebo nízkopříjmovým skupinám obyvatel, kteří hledají bydlení v Liberci. Centrum funguje jako detašované pracoviště odboru sociální a bytové politiky MML.

Přednostně je centrum určeno obyvatelům Liberce, kteří zde mají trvalé bydliště, nebo jinou dlouhodobou vazbu (dlouhodobě zde žijí, dlouhodobě zde pracují).

V rámci centra registrujeme zájemce o městské bydlení a provázíme procesem přidělování městských bytů různých kategorií. Vyhodnocujeme situaci zájemce, informujeme o podmínkách vstupu do městského bydlení a navrhujeme další postup. Poskytujeme základní poradenství v oblasti dostupnosti bydlení v Liberci, vyhodnocujeme potřebnost sociálního bydlení, pomáháme řešit konkrétní životní situace související s bydlením a přesměrováváme na další odborné služby.

V CBL usilujeme o realizaci sociálního bydlení v Liberci. Do městského bytu může jít člověk s nízkými příjmy, domácnost s problémy nebo osoba či domácnost s řadou problémů. Pro každou domácnost máme adekvátní řešení. Mladí lidé potřebují dostupné bydlení, rodič samoživitel uvítá radu ohledně příspěvku na bydlení. Člověk z ubytovny nebo bez přístřeší potřebuje komplexní podporu, kterou nabízíme ve formě programu Housing First (bydlení především).

Další významnou činností CBL je prevence ztráty bydlení, zejména pak v městských bytech. To znamená, že se snažíme zamezit ztrátě bydlení u domácností, které by o něj mohly přijít z důvodu neplacení nájmu nebo jiného porušování nájemní smlouvy. Nezaplacený nájem je pro nás varovným signálem, chceme vědět, jaký je důvod neplacení a nabídnout pomocnou ruku.

Doplňkově zprostředkováváme materiální pomoc osobám v největší nouzi, spolupracujeme s Potravinovou bankou Liberckého kraje, z.s. a Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z.s.

 

Centrum naplňuje i další funkce, o kterých vás budeme informovat.

 

Co u nás získáte

- podrobné informace o možnosti získání nájemního bytu v rámci statutárního města Liberec (městský bytový fond) = pravidla pro přidělování bytů, vstupní podmínky, potřebné dokumenty atd.

- poradenství v oblasti bydlení, asistenci a podporu v případě řešení vašich problémů v bydlení

- podporu při řešení problémů v případě, že jste v městském nájemním bytě (dluhy na nájmu, sousedské vztahy)

- pomoc ve vaší aktuální situaci – např. pokud jste bez přístřeší, hledáte krizové bydlení (ubytovny, azylové domy), nemáte doklady nebo nevíte, jak vyřídit dávky na bydlení

- žádosti o DPS a bezbariérové byty

 

Jaký je postup přidělování městských  bytů v Liberci?

Jste v bytové nouzi a chcete získat nájem v městském bytě v Liberci?

Objednejte se na registraci!

 

Proč registrujeme?

Chceme o zájemcích o městský byt vědět co možná nejvíce, abychom dokázali pomoci, zejména potřebujeme znát:

- zda bydlení opravdu potřebujete

- zda plníte prvotní podmínky města – trvalý pobyt (vazba na Liberec), bezdlužnost vůči městu

- jaké jsou další okolnosti vaší situace – vaše příjmy, případné zdravotní hendikepy apod.

 

Náš tým

Celkem je nás šest, kdo pracujeme na registracích, podpoře v žádání o městský byt, s klienty v bydlení nebo přímo v terénu. Rádi vás podpoříme v hledání řešení vaší situace.

 

 

Odkazy:

Městské byty a pravidla pro přidělování

https://portal.liberec.cz/situace/oblast/mestsky-byt

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-socialni-bytove-politiky/dokumenty/pravidla-pro-pridelovani-bytu.html

Liberecká nájemní agentura

https://najemniagentura.liberec.cz/

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/mesto-spousti-novou-libereckou-najemni-agenturu-majitele-diky-ni-muzou-pronajimat-sve-byty-garancemi.html

Více o projektu Centrum bydlení Liberec

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/dostupne-bydleni/

 

Dokumenty centra

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality centra

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Nastavení cookies