Sankce

SANKCE

 

Za škodlivý zásah do VKP, jeho poškození či zničení může příslušný orgán ochrany přírody uložit pokutu až do následující výše (§ 87-88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění):

  • 20 000 Kč - pokud fyzická osoba provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody
    100 000 Kč - pokud fyzická osoba závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek

  • 1 000 000 Kč - pokud právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti provádí škodlivý zásah do  významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody
    2 000 000 Kč - pokud právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek

Rovněž je (§ 86 zákona) stanovena povinnost odstranit následky takového zásahu (uvedení do původního stavu, náhradní nápravná opatření, náhrada škody). Za neuvedení poškozené části přírody chráněné dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplnění opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86 může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do  výše:

  • 100 000 Kč Kč - fyzické osobě
    2 000 000 Kč - právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti

Nastavení cookies