Alej lip, ul. Elišky Krásnohorské

Alej lip, ul. Elišky Krásnohorské

Katastrální území:

Ruprechtice, p.p.č. 1743/1, 1746/84, 1746/82, 1746/27, 1742/8

Datum registrace: 11.12.2004

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o jednořadou lipovou alej (21 ks Tilia cordata) v zástavbě v okrajové části města Liberce. Stromy rostou v  zatravněné ploše mezi místní komunikací a obytnými domy.
Dřeviny jsou sadovnicky i krajinářsky velmi významné. Dosahují vysokého stáří a jejich hodnota se s věkem stupňuje. Současné odhadované stáří je cca 100 let a výška činí zhruba 12 m. Lípy jsou v naší přírodě původní a  pouze ojediněle se v městě Liberec vyskytují v takto hodnotných skupinách. Podle dendrologického posouzení a průzkumu zdravotního stavu provedeném v únoru 2003 Ing. Miloslavem Wachem, mají po provedení zdravotního a stabilizačního řezu dlouhodobou perspektivu. Odborný ořez dřevin byl proveden v roce 2003. V říjnu roku 2009 byla alej částečně poškozena sněhovou kalamitou, a proto byl proveden zdravotní a  bezpečnostní ořez.

Nastavení cookies